Hroby, o které se nikdo nestará. V Pardubicích je 150 opuštěných hrobových míst

10. únor 2022 10:07

Pardubický městský hřbitov má na seznamu více než sto hrobových míst, o která se nikdo nestará. Než ale vypoví Služby města Pardubic majiteli smlouvu a nabídnou hrob někomu jinému, podniknou pracovníci služeb několik kroků.

„Tak jako na všech hřbitovech, i v Pardubicích dochází například k tomu, že rodina vymře, případně, že se potomci odstěhují a už nemají zájem o hrob dále pečovat,“ říká mluvčí technických služeb Klára Sýkorová.

Místo se najde

Pardubické městské hřbitovy mají v tuto chvíli na seznamu skoro 150 hrobových míst, o která se nikdo nestará. Pracovníci nejprve majitele upozorní a vyzvou ho k zaplacení poplatku.

„Pokud k nám podepsaná smlouva a finanční prostředky nedoputují, vyzýváme nájemce opětovně a pokud ani v tomto případě nereaguje, uvedeme hrobové místo na seznam opuštěných hrobových míst, který předáváme statutárnímu městu Pardubice a následně to místo označíme svítivou nálepkou, abychom upozornili ty, kteří na hrob docházejí,“ vysvětluje Sýkorová.

Hřbitov v Pardubicích

Pokud se ani tak nikdo neozve, hrobové místo pracovníci hřbitova zruší a ostatky exhumují a uloží do společného hrobu a hrobové místo se nabídne dalším zájemcům. Na rozdíl od jiných míst v republice se Pardubice s nedostatkem hrobových míst nepotýkají.

Tradice žehu

„Vždycky nějaké volné místo máme. Záleží na lokalitě, většinou lidé vybírají místa v blízkosti svého bydliště nebo na centrálním hřbitově, který je svým způsobem prestižní, protože je v těsné blízkosti národní kulturní památky – krematoria. O tato místa je zájem vyšší, nicméně vždycky nějaká volná místa najdeme.“ Je to především kvůli tomu, že v regionu převažuje pohřeb žehem, tedy kremace.

„Asi je to v této lokalitě už zažitá tradice, byť z pohledu historického se nejedná o tak dlouhou dobu. Nicméně už se tento způsob pohřbu natolik zažil, že masivním způsobem převažuje,“ dodává na závěr Klára Sýkorová.

Seznam opuštěných hrobových míst najdou zájemci na nástěnkách jednotlivých městských hřbitovů.

Spustit audio

Související