Inkluze brání štěpení společnosti. Děti musí dostat šanci

26. září 2017

Děti s handicapem, nebo mimořádně nadané by měly dostat šanci, začlenit se do běžného kolektivu. Pedagogicko- psychologická poradna Pardubice s dětskými klienty řeší problémy výchovné i výukové. Také se věnuje profesionální orientaci, tedy zaměření žáků devátých tříd a středních škol.

„Inkluzivní vzdělávání je v naší společnosti stále novým pojmem. Ve školním systému si žádá řadu změn. Cílem je dát šanci všem, tedy i žákům se speciálními potřebami, a zařadit je do běžných tříd a škol. Je také třeba vytvořit přátelské prostředí, to znamená víc řešit zdravé jádro třídy a nezaměřovat se pouze na začlenění jednotlivce,“ podotýká pedagog Jiří Knoll.

Finanční příspěvek na pomůcky

Podle diagnostiky dítěte a posouzení jeho speciálních potřeb je zařazeno do jednotlivých stupňů podpůrných opatření v rozmezí jedna až pět. Od druhého stupně vzniká nárok čerpat finanční prostředky ať už je to na pomůcky, osobního asistenta, nebo druhého pedagoga ve třídě.

Podle toho mohou školy čerpat peníze třeba na rozvoj talentu u velice nadaného žáka. Na doporučení školského poradenského pracoviště tak lze nakoupit různou techniku, laboratorní vybavení, notebooky a další. Od třetího stupně má žák nárok na asistenta.

Ne vždy je potřeba asistent

„Asistenti byli už před inkluzivním vzděláváním, teď jich je potřeba určitě víc a naštěstí přibývají. Měli by mít patřičné vzdělání, zkušenosti, být empatičtí a umět pracovat s různě postiženými dětmi. Třeba s autisty to ne každý umí,“ říká Knoll. Je třeba připomenout, že asistent je dobrý pomocník, ale ne úplně pro každého.

autor: RIH
Spustit audio