Jak zchladit rozpálené město? V Pardubicích se nejvíc přehřívá nádraží, Chrudimka naopak chladí

7. červenec 2020 12:51

Pardubice připravují strategii, jak se vypořádat se stále častějšími horkými a suchými dny. Město už má hotovou tepelnou mapu a do budoucna chce více využívat zelených střech, fasád a zeleně obecně.

„V současné době máme hotovou tepelnou mapu, včetně doporučení, jak zlepšit kvalitu života ve městě. Hlavním cílem dokumentu je analyzovat a charakterizovat oblasti, případně objekty s nejvyššími teplotami,“ řekla vedoucí odboru hlavního architekta Zuzana Kavalírová.

Dokument má podle ní sloužit jako podklad pro koncepční přístup k řešení zeleně ve městě. Studie umožnila podle satelitních snímků vytipovat lokality, které se nejvíc přehřívají, a následně navrhnout vhodná opatření pro zlepšení kvality života v době veder.

Rozpálené nádraží a obchodní centra

„V Pardubicích se jedná především o oblasti v okolí hlavního nádraží, historického centra města a širšího centra nebo obchodních center,“ shrnula výsledky Lenka Marková z odboru hlavního architekta.

Mezi další přehřátá místa podle ní patří hlavní ulice bez zeleně a stínu jako je ulice 17. listopadu nebo areál bývalých Masarykových kasáren.

Výrazný teplotní rozdíl je patrný mezi průmyslovou zónou v Černé za Bory (43 - Foxconn, 49 - PackWay) a řekou Chrudimkou s přilehlou zelení (2, 3)

U řeky je líp

Významný chladivý účinek mají řeky Chrudimka a Labe a zeleň v jejich okolí a další parkové plochy. V obdobé veder je v těchto zelených pásech výrazně příznivější klima a také nižší teplota. „Tyto oblasti chceme chránit a přispět k vytváření dalších systémově propojených ploch zeleně s nabídkou rekreačních a volnočasových funkcí,“ přiblížila plány Lenka Marková.

„Hlavním zájmem by v současnosti mělo být maximální zachování stávající zeleně. Kvůli sítím bývá hledání prostoru pro zeleň v ulicích složitější, ale pás zeleně by měl být zachován alespoň po jedné straně,“ dodal Zdeněk Frélich ze společnosti Ekotoxa, která studii pro město připravila.

Mezi jeho další doporučení patří ozelenění vhodných střech, instalace pítek na frekventovaných lokalitách, zastínění zastávek MHD, rozčlenění ploch parkovišť stromy nebo lepší propojení centrální části města s plochami zeleně v okolí řek.

Tepelná mapa

Obrázky tepelné mapy v článku ukazují teplotu povrchu 26. 6. 2019 v 11:44. Nejtmavší červená zobrazuje teplotu přes 40 °C, nejtmavší modrá pod 30 °C. Detailní mapu včetně legendy si můžete prohlédnout v příloze.

autor: Honza Ptáček | zdroj: statutární město Pardubice

Související