Komunitní centrum v Ústí nad Orlicí vysílá do terénu romské lídry. Spolupráci si chválí obě strany

15. červen 2018

V Ústí nad Orlicí je pět míst, která se dají považovat za oblasti ohrožené sociálním vyloučením. Ve většině jde o menší bytové domy, kde bydlí řádově několik desítek lidí, z větší části Romové. Na místě natáčela Barbora Soukupová:

Orlickoústecké komunitní centrum se snaží zlepšit životy místních obyvatel i podmínky, ve kterých žijí. K tomu používá tzv. lídry. Vybírá je přímo z řad tamních občanů.

„Když se lidé ptají, co bylo na schůzi, vysvětlujeme jim, o čem se jednalo. Zajišťujeme různé akce, pro děti výlety a hry, pomáháme jim …“

Petra Horváthová bydlí v městské části Oldřichovice a při obchůzkách ji doprovází manžel.

„Máme na starosti dva domy, ve Starých Oldřichovicích a v ulici Svatopluka Čecha.“

Vy tedy máte vytipované konkrétní rodiny, které informujete?

„Ano, máme.“

A kolik jich je?

„Já mám dohromady na starost asi šest rodin.“

S jakými problémy se rodiny potýkají?

„Hlavní je práce. Pak také úřady a různá jiná jednání.“

Pravidelné porady pomáhají

Své lídry si vytipovalo přímo Komunitní centrum v Ústí nad Orlicí. Jaké mají poslání, popisuje jeho pracovním Martin Seifert:

„Lídr je zástupcem své lokality a je schopen informace, které dostane v rámci našich schůzek, dostávat dál, do své městské části. V každé lokalitě je jeden lídr pracující na vytvoření lepšího prostředí pro tamní lidi, děti. Cílem je i ukázat městu, že se dá něco dělat.“

Každý lídr má za úkol vytyčit hlavní problémy ve svém bydlišti a informovat o nich pracovníky komunitních služeb.

„Díky tomu jsme pak schopni spolu s dalšími institucemi vytvořit platformu, ve které řešíme aktuální problémy jako je zaměstnanost, bytová politika, drogová politika a další věci, které naše klienty pálí.“

Říkáte, že jde o platformu. Co tím máte přesně na mysli?

„Jde o hodinu a půl dlouhou schůzku, naposledy jsme řešili drogovou problematiku. Pozvali jsme si různé instituce, např. Laxus s.r.o., státní policii, asistenty prevence kriminality, …“

Jaká témata jste ještě na schůzkách rozebírali?

„Zatím proběhly čtyři schůzky. Jedna se týkala zaměstnanosti, to jsme se sešli s lídry a zaměstnanci úřadu práce. Pak byla bytová politika, kde jsme řešili, jak funguje pronájem městských bytů, jak vylepšit situaci jednotlivých domů. Další platforma byla s odborem sociálních věcí, kde jsme řešili to, jak se vyhnout určitým problémům, např. odebírání dětí.“

Jak dlouho už z jednotlivých lokalit vybíráte lídry?

„Komunitní práce v Ústí nad Orlicí vznikla v dubnu 2017, jde tedy o mladý projekt. Je ale potřeba říci, že komunitní práce se rozšiřuje po celé České republice a je to svým způsobem nejvíce efektivní způsob, jak zapojit komunitu do dění v jejím městě a okolí. Jde o to, aby naši lídři pak byli schopni s komunitou pracovat.“

Vy jste mi ukazoval, že vydáváte i zpravodaj, kteří píší sami lídři. Zatím máte dvě vydání.

„Přemýšleli jsme o tom, jak nejlépe dostat informace do komunity a společně s lídry jsme vymysleli, že uděláme romský zpravodaj. Pojmenovali jsme jej RUNO – tedy Romové Ústí nad Orlicí. Do zpravodaje se zapisují aktivity, které s lídry děláme. Pravdou je, že lídři sami vymýšlejí některé články, spíš jsou ale obsahem zpravodaje reporty a základní informace o tom, co se bude dít a kdy se to bude dít.“

Komunitní centrum v Ústí nad Orlicí vydává romský zpravodaj jednou za tři měsíce.

autor: SOB
Spustit audio