Květen 1945 v Pardubicích

Vojenská přehlídka uspořádaná na oslavu konce války

V odpoledních hodinách 7. 5. 1945 vysílá Londýn toužebně očekávanou zprávu o německé kapitulaci. Druhý den 8. května se začínají v Masarykových kasárnách srocovat první příslušníci československé armády. Probíhají jednání s německým posádkovým velitelstvím a vedením města. 

Jedna skupina pod vedením Dr. Ludvíka Novotného (který celé válečné období strávil v ilegalitě) odešla vyjednávat na pardubické gestapo. U zamřížovaného vstupu na konci schodiště ale došlo ke střelbě, během níž byl zraněn poručík četnictva Trnka. Gestapo ho zatáhlo do úřadoven a krutě dobilo. Po dohodě plk. Klicpery s velitelem německé posádky plk. Schenkem bylo celé gestapo převezeno na letiště (většinu spisů se jim ovšem ještě před odjezdem podařilo spálit).

V posledních dnech války se podařilo zabránit detonacím podminovaných objektů, hlavní pošty, Prokopova mostu a některých budov na letišti.

Německým jednotkám byl 7. a 8. května povolen odjezd z města pouze s lehkými zbraněmi. Ti, co neodjeli, a mnozí další byli shromažďováni na stadionu. V dopoledních hodinách 10. května přijíždí první jednotky Rudé armády. První hlídky armádní velení postavilo k lihovaru.

Většina z těch lidí, kterým vděčíme za klidný průběh předání města na konci války, bude za pár let v roce 1949 v monstrprocesu odsouzena k trestům smrti a doživotním či mnohaletým žalářům. Dlužíme jim přinejmenším poděkování a vděčnou vzpomínku!