Leknín v erbu Heřmanů

8. červen 2008

Nejdříve budeme hovořit o místě a jméně Heřmanův Městec, místo, kde dříve byl Městec, a protože podobných jmen bylo víc, odlišili se podle pána-vlastníka. Heřmani měli sídlo v již neexistujících Mrdicích (ze slova mrť, nemám ani mrť- to co zbude v bedně po obilí, drobné šustí). V pověsti se praví, že tak ve 14. století měl vladyka Heřman dvanáct synů, bohužel nepotatili se, "zlatá mládež". Loupili, vraždili, bujaré pitky - to byl jejich život, žádné rytířské ctnosti. I na Heřmany došlo, král vyslal do kraje vojsko. Heřmani prý vybudovali ze své tvrze v Mrdicích podzemní chodbu do Kostelce. Trochu daleko. A tak když byli v obležení vojska, poslali tou chodbou posla ke svým přátelům lapkům z mokré čtvrti. Poručili mu, aby jim dal znamení, že jdou na pomoc cestou utrženým listem leknínu. Pověst vychází z památek v Kostelci - v kostele najdeme obraz původně dvanácti synů, později už jich bylo sedm. Ostatní dostali prý odpuštění. Tato malba je dodnes záhadou. V erbu Heřmanů a později města je list leknínu, i když bílý, vlastně ne, v heraldice tato barva neexistuje - tak stříbrný. Jaké byly další události, co je reálie a co pověst sami vyslechněte. Každopádně dnes je těch událostí nějak příliš. Dokonce prof. Petr Vorel bude citovat výpovědi svědků dalšího mordu. Logicky vyvodíme, kde mohou být podzemní chodby. Apropo - Heřmanoměstečtí také ke svému právu města a erbu přišli podvodem na krále, ale to už bylo 16. století a Rudolf II. Neděle 8.6. od 17:30 hodin.

0:00
/
0:00
autor: DAV
Spustit audio