Majitel chce rozšířit dobývací prostor lomu u Žumberku, obce nesouhlasí

28. červenec 2021 07:13

Společnost M-Silnice chce rozšířit dobývací prostor svého lomu u Žumberku na Chrudimsku. V současnosti v něm může ročně těžit 250 000 tun žulového kameniva, po rozšíření od roku 2023 by to bylo 300 000 tun.

Společnost to uvedla v dokumentaci pro posouzení dopadů záměru na životní prostředí (EIA). Starostové okolních obcí s prodloužením činnosti lomu nesouhlasí. Nejbližší obytný dům v místní části obce Lukavice Vížky je vzdálen od středu lomu asi 150 metrů. V Žumberku je nejbližší obytný dům ve vzdálenosti zhruba 200 metrů.

Lidé z okolí jsou proti

„Najali jsme si kvůli tomu advokátku. Nechceme prodloužení činnosti lomu, k rozšíření jsme už dávali záporné stanovisko,“ řekl ČTK starosta Lukavice Miloslav Stehno.

Podle starostky Žumberku Yvety Ždímalové činnost v lomu zatěžuje městys zejména prachem, obyvatelům Vížek zase vadí otřesy půdy způsobené odstřely horniny.

Nakladač v lomu Žumberk

Dobývací prostor by se měl zvětšit jižním až jihozápadním směrem o plochu přibližně 1,9 hektaru. Skrývka by se měla provádět postupně ve zhruba tří až pětiletých etapách. Skrývkový materiál bude dočasně uložen na odvalech uvnitř kamenolomu a následně využit při rekultivaci lomu. Společnost plánuje v lomu těžit ještě zhruba 20 let.

V současné době se v lomu těží na pěti patrech. Obdobným způsobem by mělo postupovat i po rozšíření dobývacího prostoru. Podle společnosti M-Silnice vychází záměr z potřeb současného stavebnictví, které pociťuje nedostatek kvalitních přírodních materiálů. Skála se nejdříve odstřelí náložemi, velké balvany žumberecké žuly se potom rozbíjejí hydraulickým bouracím kladivem. Pro další zpracování na kamenivo různých frakcí slouží technologická linka.

zdroj: ČTK
Spustit audio

Související