Meda Mládková

10. květen 2006
r_2100x1400_regiony.png

"Víkendovým domem" jsou jí Sovovy mlýny neboli Museum Kampa v Praze. Tady je shromážděna sbírka výtvarného umění - sbírka světově významných autorů malířství a sochařství - kterou manželé Mládkovi tvořili a kupovali nejen pro radost, ale také jako pomoc českým výtvarníkům a později i malířům dalších zemí za oponou.Sbírku paní Meda Mládková po smrti manžela Jana Mládka - i na jeho přání - věnovala českému národu.

Otec Medy Mládkové byl odborníkem v pivovarnictví, a proto ze Zákup u České Lípy se stěhovali - kromě jiných měst - i do Hradce Králové. Tady Meda Mládková studovala na gymnáziu. Vysokoškolská studia si sama zajistila a odjela do Švýcarska, zastihl ji únor čtyřicet osm. Zůstala, studovala druhou internacionálu, založila nakladatelství a opět studovala, tentokrát v Paříži - dějiny umění. To už ji okouzlil pan Jan Mládek.

Meda Mládková

Domov mají manželé Mládkovi ve Washingtonu, ale kde je jí dobře a kde ji není dobře - je překvapením našeho dokumentu. Paní Meda je přímá, ukáže i na neduhy - a to je v dokumentu velmi důležité - vždyť místa jsou život a život jsou lidé a lidé jsou národ.

Nad vstupem do "víkendového domu" Medy Mládkové je nápis:
Vydržíli-li kultura, přežije národ.

Spustit audio
autor: Jana Davidová-Kracíková