Moravany třídí nejlépe, dostaly Odpadového Oskara

Do několika obcí Pardubického kraje míří Oskary. Ne ty filmové, ale odpadové, udělované za úsilí, které obce věnují třídění odpadků. Podle ekologického sdružení Arnika putuje letos ocenění i do Moravan.

Pořadatel soutěže spočítal, že tahle skoro dvoutisícová obec vyprodukuje za rok 67 kg směsného odpadu na obyvatele, což je vůbec nejmíň z obcí v kraji do 5 tisíc obyvatel. Podle Arniky je to tím, že místní hodně třídí odpad, tedy plasty, sklo, papír apod.

Už tři tisíce domácností v Pardubicích třídí bioodpad, zájem stále roste

Kontejner na bioodpad

Projekt sběru biologicky rozložitelného odpadu přitom začal už před 11 lety, původně jen ve vybraných částech, kde mají lidé u domů i zahradu.

Druhou příčku v soutěži obsadila Čeperka, a to se 112 kg vyprodukovaného směsného odpadu za rok a osobu, třetí je Rybitví se 117 kg.

Jen pro srovnání, v sousedním Rakousku a Německu vyhodí ročně na skládky v průměru 150 kg směsného odpadu na osobu, v Česku je to číslo asi o třetinu vyšší, tvrdí Arnika.

Lidé třídí, ale nemusí ke kontejnerům

Nezávislá starostka Čeperky Kristýna Vosáhlová řekla, že se lidem snaží třídění odpadků usnadnit a zavedli proto tzv. mobilní sběr, kdy lidé třídí recyklovatelný odpad do pytlů a ty pak v době svozu dávají před domy a popelářský vůz je naloží a odveze.

K dispozici mají obce i sběrné dvory a kontejnerová stání se žlutými anebo modrými popelnicemi. A díky lepšímu třídění nemusejí zvedat poplatky za svoz směsného komunálního odpadu.

Odpadového oskara v kategoriií obcí nad pět tisíc obyvatel získalo letos město Vysoké Mýto.