Nedělní Noční linka: Trocha poezie nikoho nezabije

16. květen 2021

Jaké místo měla a mají básně ve vašem životě? Kdo je vaším nejoblíbenějším autorem? Také jste psali, píšete a nebo se o to pokoušeli? Přednášeli jste někdy na veřejnosti a jaké to bylo? Vzpomínáte, když jste recitovali ve škole? Má poezie ve vašem životě místo i v současnosti? Sáhnete po ní?

Vzpomínáte na nedělní chvilku poezie? Pokoušeli jste se skládat básně, jak to dopadlo? Skládal někdo básně vám?

Čtěte také

Poezie je vedle prózy a dramatu základním druhem literatury. Autor toho druhu umění je označován za básníka, respektive básnířku. Jedná se o jazykové dílo, které se od běžné mluvy odlišuje používáním uměleckých prostředků ať už jde o rým, rytmus, obraznost nebo symboliku.

Ve starověku slovo poezie znamenalo veškerou literární tvorbu, někdy v období klasicismu získal tento termín nový význam, který označoval dobré dílo bez ohledu na to, zda bylo psáno veršem či nikoli.

Za první poezii lze považovat staré sumerské básně. Za další významnou poetickou tvorbu řeckou a později i latinskou literaturu. Kořeny a vývoj dnešní poezie lze hledat až ve středověké literatuře, kdy se rozvíjela především epika ve formě rytířských románů, kronik.

Tato témata po vynálezu knihtisku postupně začala přebírat próza a v dnešní době v poezii jednoznačně převažuje lyrika.

Co vy a poezie a básně? Uděláte si doma také rádi svou chvilku poezie? Na vaše vyprávění se těší moderátor Noční linky Karel Sladký. K tématu mu můžete napsat přes tuto internetovou stránku nebo zatelefonujte přímo do studia po 23. hodině na číslo 731 800 900 a zavzpomínejte.

autoři: Karel Sladký , baj
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová