Odbahnit, prořezat, propojit. Povodí Labe připravuje revitalizaci slepého ramene Labe u Němčic

28. únor 2023 07:29

Bývaly to meandry řeky, po narovnání toku se z nich ale stala slepá ramena, o která se často desítky let nikdo pořádně nestaral. Kolem Labe na Pardubicku jsou takových míst desítky. Povodí Labe se snaží je postupně revitalizovat. Letos by se to mělo týkat i skoro kilometr dlouhého slepého ramene u Němčic.

Během našeho natáčení v Němčicích je na první pohled je vidět, že se voda v rameni nehýbe. Stojatá voda na některých místech plynule přechází v bažiny. Jsou do ní popadané stromy i větve a na hladině jsou na některých místech patrné různé plovoucí nečistoty včetně odpadků, jako jsou barely nebo pneumatiky.

„Časem se ta ramena zanesla. Každoročně tam opadne všechno listí z okolních stromů, takže se tam usadí spousta sedimentů, které se ale nijak nevyplachují, protože ta ramena nejsou průtočná,“ říká mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Obnova by měla začít letos na podzim 2023 a skončit do konce roku 2024, předpokládaná cena je 43 milionů korun, část nákladů ale pokryje dotace od ministerstva životního prostředí. „Cílem revitalizace je posílit přirozené funkce krajiny, pročištění ramene od nánosů a zprůchodnění jeho propojení s řekou Labe,“ uvedla Bendová s tím, že státní podnik má s podobnými revitalizacemi z minulosti dobré zkušenosti, kdy se po dokončení prací rozmanitost druhů rostlin i živočichů v místě zvýšila.

„Celkově se to rameno posune ve svém vývoji několik desítek let nazpět,“ říká Hana Bendová. Kromě odstranění nánosů na dně budou i pokácené některé stromy a nálety. „Dojde i k úpravě některých stromů, že tam zbydou torza nebo mrtvé dřevo přímo v té vodě, protože to pak slouží pro ryby, a to, co je nad hladinou, pak pro ptáky,“ uzavírá Bendová.

Shledání s Labem

Němčické rameno by po revitalizaci mělo být v horní části trubkami spojené opět se samotnou řekou. Při zvýšených průtocích se tak voda v rameni obmění. „Ta slepá ramena vznikla při úpravách toku řeky před nějakými 100 lety. Důvody byly různé: jednalo se buď o lepší využití zemědělských pozemků v okolí řeky, nebo protipovodňovou ochranu. Před 100 lety také byla ještě velice živá myšlenka splavnění Labe z Mělníka do Pardubic a až do Jaroměře, takže i s tím to částečně souviselo,“ vysvětluje mluvčí státního podniku Hana Bendová.

Povodí Labe podle projektu počítá s vyvezením 28 000 krychlových metrů sedimentů, výška nánosů je 0,7 až 1,8 metru. Část usazenin využije na březích a ve dně pro vytvoření periodických tůní, úkrytů pro ryby a obojživelníky. Ostatní se přemístí na odvodňovací laguny na poli v těsné blízkosti slepého ramene, kde se částečně vysuší, poté bude sediment odvezen k trvalému uložení.

Součástí projektu je pokácení 24 stromů a 603 metrů čtverečných křovin. Náhradou bude vysázeno 48 druhově původních dřevin. Povodí Labe v minulosti úspěšně revitalizovalo i jiná slepá ramena kolem Labe na Pardubicku, nebo kolem Orlice na Královéhradecku.

autor: Josef Ženatý
Spustit audio

Související