Do slepých ramen Labe a Chrudimky se vrací život

Slepá ramena řek připomínají historii krajiny, zapomenuté meandry starých koryt. Pohyb řek ale zastavil člověk jejich regulací. A slepá ramena se stala jímkami i černými skládkami, které už příroda nedokázala sama vyčistit.

Řeky si svoje původní koryta dlouho pamatují. A to i v těch případech, kdy byla zavezena a kdy se na nich už mnoho desetiletí hospodaří. Letecké snímky tato původní koryta snadno odhalí. Snahy o regulaci Labe a Chrudimky jsou známé už v šestnáctém století a pokračovaly až do století dvacátého. Labe při těchto pracích přišlo v úseku od soutoku s Loučnou po Chvaletice o čtvrtinu své délky.

Hatě u Hostovic

Zregulovaná řeka už nedostává šanci například při jarních záplavách prošplouchnout slepá ramena a tak se tato místa postupně zanáší a zarůstají kopřivami a náletovými dřevinami. Omlazovací povinnost přebírá za přírodu člověk. Velmi povedená revitalizace mrtvého ramene Chrudimky je například v Hostovicích, kterému se říká Hatě.

Z nevzhledné zarostlé bažiny se po revitalizačních pracích stal výstavní park, s velkou vodní hladinou, rákosím, dřevěným molem, štěrkovou stezkou i mnoha lavičkami. Po pěti letech, které potřebují vodní rostliny, aby se na odbahněném dnu dostatečně rozrostly, budou do Hatí nasazeny ryby. I rybáři si tedy přijdou na své.

Umělý kanál Zminka

Na západním okraji Hostovic je prostým okem těžko pozorovatelný zářez v krajině. Vede tudy umělý kanál Zminka. Začíná u Dvakačovic a odebírá vodu z Novohradky, přes pole a louky u Úhřetické Lhoty a Hostovic jde k obci Zminný a před Sezemicemi se vlévá do Loučné.

Jeho délka je 11,5 kilometru a cestou musí přes dva akvadukty překonat jiné vodní toky.

Zminka je dílo Pernštejnů z poloviny 16.století. Původně napájela rybníky u Zminného, které už ale v krajině nenajdete. Kanál přiváděl vodu také do několika mlýnů, ale ani ty se nedochovaly.

Na Podkově

Zanesená mrtvá ramena nedaleko Nemošic byla omlazena v letech 2015 a 2016. Byly odstraněny náletové dřeviny a ze dna odvezeny stovky tun kontaminovaného bahna. V samé blízkosti obce tak vzniklo nádherné rekreační místo, kam na procházky chodí nejen místní, ale jezdí i lidé z Pardubic.

Revitalizace Na Podkově stála 5,75 milionu Kč,  85 procent z této částky šlo z fondů Evropské unie.

Labiště pod Opočínkem

Některá slepá ramena jsou chráněná státem. Například tzv. Labišťata, území nedaleko Opočínku.  Toto rameno vzniklo důsledkem narovnání koryta Labe. Pro zachování tohoto mrtvého ramene bylo provedeno umělé propojení s mateřskou řekou.

Labiště pod Opočínkem je přírodní památkou, kterou spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Spustit audio

Související