Orlickoústecká farnost měla své mladé lidi v Krakově

6. srpen 2016

Pro mladé katolíky a křesťany z celého světa byly určeny Světové dny mládeže, které proběhly v polském Krakově. Duchovním centrem mládeže bylo poutní místo Božího milosrdenství a sv. Faustyny. U vzniku setkání mladých lidí s papežem stál (mimochodem) polský rodák, krakovský arcibiskup a pozdější nezapomenutelný papež Jan Pavel II.

Vyvrcholením letošního setkání byla mše svatá, kterou pro dva a půl milionu lidí celebroval papež František. Tohoto setkání se zúčastnila i skupina farníků z orlickoústecka.

V budově fary v Ústí nad Orlicí jsem se sešla s děkanem Vladislavem Brokešem a třemi mladými lidmi, kteří se zúčastnili Světových dnů mládeže v polském Krakově.

Podle děkana Brokeše vycestovalo z města 70 lidí do Krakova a nebyli to jen mladí křesťané, ale byli mezi nimi i zástupci střední generace, kteří ještě pamatovali Světové setkání v roce 1991 v Čenstochové. Chtěli se tam vrátit, zavzpomínat a hlavně se setkat s papežem Františkem.

Češi na Světových dnech mládeže v Krakově

Jaký program měli mladí lidé, prozradil jeden ze tří přítomných Petr. Odjeli 20. července do jedné polské diecéze do města Bardo, kde se zúčastnili předprogramu. Patřily mezi ně sportovní aktivity, ale pochopitelně i duchovní program. V pondělí pak odjeli do Krakova. Tam měli každé dopoledne zaměstnání v českém centru a odpoledne se mohli zúčastnit festivalu mladých. Naposledy v sobotu odcházeli všichni na Kampus, kde trávili 2 dny s papežem Františkem.

Program byl tedy velmi bohatý, ale nás hlavně zajímají dojmy mladých lidí. Jaký byl největší zážitek slečny Marty? Té nejvíce utkvěla v hlavě sobotní vigilie s papežem, kdy všichni byli při svíčkách a modlili se. Na otázku, jak překonali noc ze soboty na neděli, slečna Marta upřesnila, že zůstali na svých místech, usnuli ve spacích pytlích a ráno čekali na mši, kterou celebroval papež František. Na místě jich zůstalo cca 2 miliony.

Modlidby při svíčkách na Světových dnech mládeže v Krakově

Pro Marii byl největším zážitkem pocit, že všichni ti lidé, kteří tam čekali za stejným zážitkem i cílem jsou křesťané a jejich tolik.

Děkan Vladislav Brokeš byl i překladatelem

Ovšem orlickoústecký děkan Vladislav Brokeš, se přiznal, že měl v Krakově i jinou důležitou funkci, než opatrovat své ovečky. Pro všechny Čechy a Slováky, kteří potřebovali rozumět, překládal do sluchátek a to z italštiny. Jeho slovenský kolega pak z polštiny. Měl za podiem, kde Svatý otec celebroval mši, malou kukaň a tam tak přespal ze soboty na neděli a pak pokračoval ve své překladatelské práci, kdy tlumočil slova papeže Františka.

Překladatelký tým na Světových dnech mládeže v Krakově

A co bylo pro něj největším zážitkem? Hlavně to, že 2,5 milionu lidí z celého světa a ostatní díky médiím mohli být účastni té veliké události. Kdy mladí lidé ze 187 zemí světa se byli schopni sejít, aby naslouchali papeži, který se snažil mladé lidi vést a motivovat k tomu, aby neztráceli ideály. Dále pak, aby naplňovali to poselství evangelia, radostné zvěsti o lásce mezi národy a mezi lidmi. A tento silný zážitek lidé pochopili a odnesli si ho do svých domovů.

autor: BAL
Spustit audio