Osobní bankrot – náročná cesta z pekla

6. duben 2016
smutná žena - deprese - smutek

Oddlužení, osobní bankrot, insolvence nebo úpadek jsou různé varianty stále stejného řešení problému. Je to způsob řešení úpadku. Umožňuje dlužníkovi nový start a motivuje ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu.

Kolem oddlužení koluje mnoho fám a nepřesností. Proto jsme do studia pozvali Janu Otradovskou a Lucii Jonášovou z Občanské poradny Pardubice.

Oddlužení je řešením především pro ty dlužníky, kteří se do úpadku nedostali v důsledku své podnikatelské činnosti, ale činnosti běžné, hlavně provozu domácnosti. Do dluhové pasti se nemusí lidé dostat jen svou vlastní nezodpovědností. Začne to jednou půjčkou na byt nebo na dovolenou do tropů, pak do života může přijít nemoc, smrt partnera nebo podvod.

A dluhy narůstají….

Člověk zapomene pod tíhou starostí na povinnost splácení a dluhy začnou narůstat. To ale věřitele nezajímá. Nezajímá je, proč není člověk schopen splácet závazky, ke kterým se svým podpisem ve smlouvě zavázal.

Nejhorší, co může člověk udělat, je nekomunikovat se svým věřiteli. Tento způsob neřešení situace může vést pouze k jedinému cíli, tím je exekuce. Zadluženost českých rodin je alarmující. Proto zákonodárci přišli s řešením.

Čtěte také

Řešení najdeme v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. Jinak také zvaný insolvenční zákon. Tento zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2008 a shrnuje všechny podmínky, náležitosti a procesní postupy při řešení osobního bankrotu.

Návrh na oddlužení je jedenáctistránkový dokument, ve kterém dlužník insolvenčnímu soudu prokazuje, že se dostal do úpadku, nebo mu úpadek hrozí. Součástí návrhu na oddlužení jsou i přílohy:
- výpis z rejstříku trestů
- seznam majetku
- seznam závazků
- kopie oddacího listu
- kopie rodných listů dětí
- potvrzení o příjmech za poslední 3 roky

Občanská poradna Pardubice, z. s. pomáhá svým klientům při zpracování návrhu na oddlužení, a to bezplatně. Je to činnost, která vyžaduje hodně energie, a proto není v silách poradců uzavřít celou záležitost během jedné konzultace. Návrh na povolení oddlužení včetně příloh vyžaduje zpravidla tři schůzky s klientem. V rámci těchto schůzek se řeší s klienty samotný návrh na povolení oddlužení i povinné přílohy.

Zaplatit, nebo nezaplatit další peníze za sepsání návrhu na povolení oddlužení?

Od doby, kdy naši zákonodárci vyšli vstříc zadluženým občanům, se vyrojilo mnoho společností, které nabízejí pomoc při oddlužení. Za radu si ale účtují tisíce.

03045535.jpeg

Představte si pana Vomáčku, který se kvůli rozvodu dostal do platební neschopnosti. Výše jeho dluhů je 500 000 Kč a jedná se o nezajištěné dluhy. Pan Vomáčka má příjem 11 000 Kč měsíčně. Měsíční splátky v součtu činí 7 000 Kč. Navštíví společnost nabízející pomoc při oddlužení a ta mu pomůže se sepsáním návrhu na oddlužení. Chce za to 15 000 korun. Přitom se sepsáním návrhu na povolení oddlužení vám pomůže kterákoliv občanská poradna zdarma.

Oddlužení je pouze jedna forma ze čtyř způsobů řešení úpadku. Těmi dalšími jsou:

- konkurz – týká se jak fyzických, tak i právnických osob. Je to likvidační způsob řešení úpadku, kdy všechen majetek dlužníka je prodán a z výnosů se uspokojí pohledávky věřitelů. V případě právnických osob (obchodních společností) je tedy právnická osoba zrušena

- reorganizace – týká se pouze právnických osob (obchodní společnosti). Úpadek zde není likvidační, což znamená, že právnická osoba nezaniká, ale do splacení závazků je majetek a příjmy spravovány insolvenčním správcem tak, aby došlo k uspokojení pohledávek věřitelů

- zvláštní způsoby řešení úpadku – tento způsob řešení úpadku se opět týká pouze právnických osob