Otcové zvládnou péči stejně jako matky. A možná budou jednou i kojit, říká sociolog

výchova dítěte
výchova dítěte
Rozdíly mezi rolemi mužskými a ženskými se v moderní společnosti stále víc stírají. Ženy dokáží být úspěšnými manažerkami a muži dobře zvládají péči i o velmi malé děti. I proto by se podle sociologa Martina Fafejty dnes mělo mluvit ne tolik o mateřství jako o rodičovství.

„Žena má k dítěti blíž v momentu porodu, protože ho devět měsíců nosila a tím pádem má před otcem těch devět měsíců náskok. Jenže dnes už existují průzkumy, které říkají, že to tak být nemusí,” tvrdí sociolog Martin Fafejta a vysvětluje: „Žena údajně vypouští v době těhotenství jisté chemické látky, které mění její myšlení ve prospěch mateřství. Jenže jak žije s mužem, sdílí s ním lože, tak tytéž chemické látky pak mění i jeho myšlení ve prospěch pečovatelství.”

I z tohoto důvodu je podle sociologa otec schopen matku hned po porodu v péči o dítě zcela zastoupit, ale s jedinou výjimkou, nemůže kojit. Ale i to by se údajně mohlo za pár desítek let změnit. „Existují teorie, že lze u muže nastartovat kojení. A někteří autoři se dokonce domnívají, že během jedné či dvou generací už budeme mít přípravky, které budou muži brát a budou moci kojit,” říká sociolog.

Mužské a ženské role jsou prý jen naučené

„Vždycky se říkalo, že mateřství je instinkt, dnes se spíš setkáváme s tím, že je instinkt rodičovství,” tvrdí sociolog. Podle něj je i pro otce přirozené se o dítě starat. A navíc má i podporu dnešní společnosti.

„Ještě před padesáti lety, když třeba matka zemřela po porodu, se rychle hledala na péči o dítě jiná žena. Dnes je zcela normální, že se i o novorozence postará otec, a lidé věří, že to zvládne,” tvrdí Martin Fafejta s tím, že mnoho rozdílů mezi mužem a ženou je spíš naučených.

Rodina. Ilustrační foto

„Podle řady průzkumů jsou rozdíly mezi mužskými a ženskými rolemi více méně naučené v dětství. A jak se dnes mění výchova holčiček a chlapečků, tak se pak i takové ženy v dospělosti víc psychologicky přibližují mužům a muži pak ženám,” říká sociolog Fafejta.

„Co ale vnímám v současnosti za opravdu velké téma, o kterém by se mělo víc mluvit, není role mateřská, ale obecně rodičovská,” doplňuje sociolog s tím, že každá žena, která chce být matkou, k tomu přece potřebuje otce svého dítěte.

Otcové jako animátoři a vychovatelé

Dnešní společnost podle sociologa trápí velká rozvodovost. „I kvůli ní narůstá počet mužů, kteří se svými dětmi ani nežijí a stávají se maximálně víkendovými otci. Jsou z nich pouze animátoři volnočasových aktivit a rozhodně ne to, co by měli být, tedy vychovatelé. A to považuji za velmi vážný problém současnosti,” říká sociolog Martin Fafejta.