Pardubičtí archeologové zachraňují u Opatovic kulturní dědictví

21. červen 2007

Na staveništi rychlostní komunikace R35 probíhá záchranný terénní výzkum v místech budoucí víceúrovňové křižovatky. Jeho cílem je získat všechny hmotné památky, které by jinak mohly být stavbou silnice narušeny nebo zničeny. Více informací o stavu záchranných prací sděluje archeolog Východočeského muzea v Pardubicích Radko Sedláček.

"Já mohu říci, že z velké části jsme již hotovi. Archeologické práce mým odhadem, alespoň co se terénu týče, jsou hotové tak z osmdesáti procent. Byla dokončena skrývka a připravujeme se na plošným výzkum, který bude představovat zejména vybírání všech archeologických situací. Já předpokládám, že celkovou archeologickou práci na této stavbě bychom měli dokončit v průběhu letních měsíců. Investor celé stavby Ředitelství silnic a dálnic nám v tomto vyšlo naprosto vstříc, takže za příkladné spolupráce probíhají záchranné práce na záchraně archeologického dědictví."

autor: wol
Spustit audio