Řeka si v Ústí nad Orlicí razí vlastní cestu. Podemleté břehy ohrožují okolní nemovitosti

22. únor 2024 06:10

Voda z rozvodněné Tiché Orlice poškodila břehy na několika místech v Ústí nad Orlicí. O nápravu se musí postarat majitelé okolních nemovitostí.

„Stojíme na vodním díle, které tady vytvořil Pardubický kraj k ochraně silnice. Je vidět na zpevnění břehu, že ta řeka po poslední povodni tady měla sílu, že část tady toho porušila. Pardubický kraj už to teď ví a opraví,“ říká vedoucí Odboru životního prostředí města Ústí nad Orlicí Tomáš Kopecký, se kterým jsme natáčeli u toku Tiché Orlice v místní části Kerhartice.

Ohrožení vysokého napětí

Je zde vidět, že část břehu je odlomená. Tomáš Kopecký dodává, jak řeka vypadala před velkou vodou: „Řeka byla v podstatě poloviční, co se týče toho průměru v současnosti. Nějakých 20 30 metrů břehů při povodni řeka vzala a přiblížila se ke sloupu vysokého napětí.“ Právě tento sloup je majetkem distributora elektrické energie, který si ho musí sám ochránit. Tichá Orlice je totiž přirozený vodní tok a jeho správce Povodí Labe tuto povinnost nemá.

Tichá Orlice v Ústí nad Orlicí podemlela břehy

„Podle vodního zákona vlastníci pozemků a nemovitostí sousedící s tímto vodním tokem musí vodní tok na svém pozemku snést a strpět to, že vodní tok může měnit hranice svého koryta. V případě, že si chtějí své pozemky nebo další zařízení nebo nemovitosti ochránit, mohou to udělat na vlastní náklady s tím, že si to sami projednají na vodoprávním úřadu a seženou si všechna příslušná povolení,“ říká mluvčí státního podniku Hana Bendová.

Ochranu sloupu v Kerharticích už distributor plánuje, říká mluvčí společnosti ČEZ Šárka Beránková: „Řešením by bylo prodloužení zpevnění břehů. My se budeme snažit samozřejmě zajistit stožár co nejdříve, a to po dohodě s Povodím Labe a po dohodě s městem. Pak musíme postupovat dle zákona a nejprve vyhlásit příslušná výběrová řízení na projektanta a zhotovitele.“

Koryto Tiché Orlice se výrazně přiblížilo k cyklostezce

Voda rozšířila koryto řeky i na další část toku Tiché Orlice u cyklostezky mezi Ústím nad Orlicí a Libchavami, v podstatě vedle městského stadionu. „Tady máme krásně utržený břeh řeky až k cyklostezce. Koukám, že to pokračuje dál. Od minulého týdne je to blíž a blíž,“ popisuje situaci Kopecký.

Cyklostezka je majetkem svazku obcí Orlicko-Třebovsko, který už jedná s Povodím Labe a pracuje na nápravě, říká předseda svazku a starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek (Sdružení Oušťáci): „Byla učiněná vzájemná dohoda, že v jarních dnech, až proud řeky dovolí zahájit vlastní stavební práce, bude narušený břeh doplněn a zpevněn kamením. Díky této úpravě bude cyklostezka dostatečně ochráněna.“

Podle Hany Bendové z Povodí Labe jsou podobné případy právě na řece Orlici běžné a majitelé okolních pozemků musí dbát zvýšené opatrnosti a případně své nemovitosti v souladu se zákonem ochránit.

Spustit audio

Související