Rodokmeny jsou v módě, dostanete se až do 17. století

9. říjen 2014

V Radioporadně jsme pátrali po předcích společně s pardubickou genealožkou Martinou Hlouškovou. Dnes už zájem o rodopis není jenom koníčkem seniorů. Také mladí lidé chtějí zjistit více o svých kořenech a možná se i poučit z chyb svých předků.

Genealogie je věda s mnoha úskalími. Pokud stojíme na začátku pátrání nebo narazíme na nějakou překážku, kde můžeme najít další informace?

  • zjistěte si informace v dostupných publikacích, na pátrání v archivu je také potřeba dopředu se připravit, vybavit se základními znalostmi

  • zajímejte se o přednášky v rámci genealogického kroužku pobočky České genealogické a heraldické společnosti – Pardubice dlouho jedinou pobočkou ČGHS, od prosince 2013 druhá v Ústí nad Labem

  • genealogické kurzy – nově také v Pardubicích v Domě techniky

  • je také možnost zadat výzkum u profesionálů

Jak s pátráním po předcích začít

Důležité je zaznamenat rozhovory s nejstaršími příbuznými. Poslouží k tomu i rodinná setkání, společné hledání starých dopisů a fotografií. Pokud se vám podaří dát dohromady základní informace, založte si tzv. rodinný archiv.

Nemáte informace?

Co dělat, když se v rodině výchozí dokumenty nedochovaly nebo lidé nemají možnost vyzpovídat prarodiče a praprarodiče?

V tom případě je potřeba pátrat na matričních úřadech. V každé obci taková matrika existovala, zapisovaly se tam základní údaje o narození, svatbě nebo úmrtí dotyčného člověka. Základem je tedy vědět, v jaké obci vaši prapředci žili. Ale pozor, pravidla pro nahlížení do matrik jsou poměrně striktní.

Badatelna archivu v Zámrsku

Je možné, že se setkáte s informací, že údaje o vašem předkovi už nejsou na matrice, ale v archivu. Státních oblastních archivů je v České republice celkem osm. Nejbližší v našem kraji je Oblastní archiv v Zámrsku. V poslední době dochází k digitalizaci celého systému a základní informace byste měli získat i na internetu.

Kam až můžete dojít?

V některých případech se celé pátrání tzv. zadrhne hned na počátku. Důvodem mohou být požáry v dané obci, nemanželské děti nebo neschopnost laika přečíst staré texty. Ale není výjimečné získat informace až ze 17. století.

autor: jsl
Spustit audio