Sledujte dění ve studiu a vyhrajte Osadníky z Katanu

Kdo si hraje, nezlobí. A tak hrajeme o výpravnou hru Osadníci z Katanu od Albi.

V týdnu od 10. září sledujte na našem webu pardubice.rozhlas.cz záběry ze studia Českého rozhlasu Pardubice.

Jakmile při vysílání Písniček od srdce mezi 12. a 13. hodinou v našem studiu uvidíte hlavní cenu, tedy hru Osadníci z Katanu, volejte 726 46 48 48. Pokud se dovoláte do vysílání, postupujete do slosování právě o tuto hru.  

 Dívejte se k nám do studia a vyhrajte.

Pravidla soutěže „KDO SI HRAJE NEZLOBÍ“

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Pardubice s názvem „KDO SI HRAJE NEZLOBÍ“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Pardubice.

 1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Pardubice sídlem Sv. Anežky České 29, Pardubice 530 02 (dále jen "provozovatel").
 2. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na území Pardubického kraje od 10. 9. 2018 do 17. 9. 2018 při vysílání Písniček od srdce mezi 12. a 13. hodinou
 3. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
 4. Kdykoliv se v průběhu soutěžní doby při vysílání Písniček od srdce mezi 12. a 13. hodinou, objeví ve studiu společenská hra od společnosti Albi „OSADNÍCI z KATANU“, kterou do záběru videokamer umístí moderátor a posluchač se dovolá do studia na tel. číslo 726 46 48 48, že hru na kamerách viděl, postupuje do losování o hlavní cenu (společenskou hru Osadníci z Katanu). Losování proběhne ve vysílání v pondělí 17. 9. 2018 v dopoledním vysílání.
 5. V každém soutěžním dni může být hra umístěna do studia v různou dobu a může se tedy i zúčastnit různý počet soutěžících. Jeden soutěžící se může této soutěže zúčastnit a vyhrát pouze jednou.
 6. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 17. září v poledních Písničkách od srdce ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice.
 7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tuto cenu vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do 30. 9. 2018 včetně nebo mu bude odeslána poštou.
 8. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a na internetových stránkách provozovatele (na adresách: http://www.pardubice.rozhlas.cz v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
 9. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
 10. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
 11. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
 12. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
 14. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice a vystaveno na internetové adrese http://www.pardubice.rozhlas.cz