Sobotní Noční Linka: Co pro vás znamená půst?

5. březen 2022

Půst v našem životě může mít různý význam, může být dobrovolný i nedobrovolný a směřovat do nejrůznějších oblastí našeho života, naší osobnosti. Co tedy půst znamená právě pro vás? Zažili jste v životě něco, co se dá označit za půst? 

Tak nám začala příprava na Velikonoce, začala nám doba postní. Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe.

Například na webu Víra.cz najdeme několik tipů, budu citovat: „Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, nakupování... Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako zvláštní dny půstu: jen jednou se najez dosyta a odřekni si maso. Přinášej páteční oběť - může mít různé formy: zřeknutí se masa, omezení konzumu. To, co je díky této páteční oběti ušetřeno, by mělo přijít k dobru lidem v nouzi. Smyslu páteční oběti odpovídají také různé formy osobní a společné modlitby stejně jako služba a pomoc druhým. Jako postní oběť dej stranou určitou částku peněz: pro hladovějící a jinak trpící
Zřeknutí znamená, když k nutkání "muset mít" řekneme ne. Zřeknutí se znamená svobodný, zodpovědný a uvědomělý život.“

Zkrátka, postní nabídka je nám předložena k tomu účelu, abychom se zastavili a zároveň vydali na výzkumnou expedici do vnitřních komnat našeho srdce. Nevhodné vystrnadili, zašlé obnovili, bázlivému dodali odvahu, některé prostory nechali jednoduše vyvětrat, odpočinout si.

Možná ale ve svém životě vnímáte půst i jinak. Jako něco, co vám dlouhodobě v životě schází, co byste měli rádi, ale mít nemůžete, ať už se to týká mezilidských vztahů, zdraví, zážitků, nebo něčeho materiálního. V životě zkrátka můžeme zažívat také půst nedobrovolný, který provází dlouhodobě určitou oblast našeho života a může být velmi frustrující.

Pojďme si dnes tedy povídat v Noční lince o tom, co to pro vás znamená, když se řekne půst?

Spustit audio