Součástí stále expozice projektu Vlak Lustig je i 3D model nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka

3. červenec 2018
Vlak Lustig - vlak svobody

Výstavy, koncerty, kulturní představení – to vše nabídl minulý týden Vlak Lustig, který má žáky a veřejnost informovat o příčinách a důsledcích genocid ve světových dějinách. Letos byl umístěn v prostorách bývalého židovského ghetta v Terezíně. K uctění památky Romů zavražděných za války zazněla i romská hymna. Více už Janu Berouskovi řekl ředitel Výzkumného centra archeologie zla Šimon Krbec.

22. června jste začali výstavu. Čemu byla tato výstava věnována?


„22. června v roce 1941 nacistické Německo napadlo Sovětský svaz. A symbolicky tento den jsme v našich výstavních prostorách otevřeli expozici Ruského centra vzdělávání a výzkumu holocaustu v Moskvě, která se právě věnuje tématu událostí holocaustu na území bývalého Sovětského svazu.“

Teď jsme v expozici pamětníka pana Lustiga, který přežil holocaust. Co je zajímavé v této expozici?

Mgr. Šimon Krbec


„Nacházíme se v místnosti, která je stálou expozicí našeho centra a je věnována projektu Vlak Lustig, což je kulturně-vzdělávací projekt, který vznikl v roce 2012. A až do roku 2016 byl připomínkou transportů a obecně připomínkou obětí holocaustu tím, že jako skutečný vlak putoval po zemích střední Evropy. V České republice, na Slovensku a v Polsku, vždy v letních měsících na nádražích měst představoval divadelní hru Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. To je divadelní hra, která byla napsána na motivy novely Arnošta Lustiga. A součástí zastávky na jednotlivých nádražích byl i vzdělávací program, který se věnoval různým epizodám genocidního násilí v historii lidstva. Dále zde byly výstavy, koncerty a případně i další kulturní program.“

Kdybyste nás měl pozvat do dalších místností expozice. To je model Osvětimi?

„Nyní se nacházíme v části stálé expozice, která se věnuje tématu vyhlazovacího tábora Osvětim. Projekt Smíchovské středí průmyslové školy na Praze 5 byl zaměřen na modelování nebo vytvoření 3D modelu tábora Osvětim, Osvětim I – Osvětim II nebo Auschwitz I – Auschwitz II. A tento unikátní model, který studenti, pedagogové a konzultantní smíchovské průmyslové školy tvořili více než pět let, je nyní převeden jednak do virtuální reality, kterou máme možnost zde prezentovat, a zároveň byl vytvořen tento fyzický model, který zobrazuje v měřítku 1:500 vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka tak, jak přesně vypadal přibližně v roce 1944.“

Vlak Lustig a Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou v Osvětimi - v hlavní roli Petra Tenorová

Tady vidíme i fotku, která je 3D. Vidíme na ní, že tábor měl obrovské rozměry.

„Součástí modelu Osvětimi-Březinky je popis jednotlivých částí tábora, včetně tedy části‚B II e‘, tedy romského tábora, který fungoval v Osvětimi-Březince od února 1943 do srpna 1944. A na stěnách kolem fyzického modelu jsou i obrazy z toho 3D zobrazení Osvětimi tak, jak probíhal vyhlazovací proces v Osvětimi.“

autor: Jan Berousek
Spustit audio