Švédům odolaly, času ne. Pardubické zámecké hradby mají výrazné trhliny

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Trhlina v hradební zdi pardubického zámku je široká několik centimetrů

Na hradební zdi, která se táhne okolo pardubického zámku, se objevily před čtyřmi lety praskliny. Odborníci se proto rozhodli trhliny hlídat a kontrolovat, jak rychle se zvětšují, měřící sondy zároveň měly zjistit, co je jejich příčinou. Teď mají první výsledky.

Trhliny se objevily především na jihozápadním zámeckém rondelu, kde hradební zeď sousedí s Tyršovými sady. Podobné problémy řešili už Pernštejnové, zámek totiž stojí v podstatě na soutoku dvou řek a byla tady slepá ramena. Jenže zhruba před čtyřmi lety se začaly trhliny zvětšovat a objevovat daleko častěji.

„Proto jsme kontaktovali odborníky, abychom celou věc vyhodnotili a nějakým způsobem stanovili správný postup řešení,“ říká ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Prasklina v hradební zdi je jasně patrná při pohledu z Tyršových sadů

Následně odborníci přistoupili k samotnému měření, které mělo zjistit, co je prokazatelnou příčinou těchto trhlin. Těch zjistili několik:

  • hradby stojí na jílovité zemině
  • na hradební zeď tlačí zámecký val
  • hladina spodní vody kolísá
  • kořenový systém stoletých stromů narušuje zdivo
  • roli hrají i klimatické změny

Hraje roli vysušení parku?

Další možná příčina, kterou se zatím nepodařilo prokázat, souvisí s revitalizací Tyršových sadů. Konkrétně se stavbou drenáží, které by mohly narušovat hladinu spodních vod.

„Zatím jsme nedostali potřebné informace od obsluhy tohoto zavlažovacího systému, která by byla schopná nám říct nějakou bilanci čerpání spodních vod z tohoto drenážního systému a z Labe. My proto nejsme schopni určit, jestli je naše podezření oprávněné,“ vysvětluje stavební projektant Petr Rohlíček.

Odhalení všech příčin by teď mělo podle ředitele muzea Tomáše Libánka pomoct problémy s prasklinami vyřešit. „Možností, jak zabránit rozšiřování prasklin,  je několik, všechny jsou ale velmi nákladné a drahé.“

Pokud by se o hradby nikdo průběžně nestaral, může podle stavebního projektanta Petra Rohlíčka nastat i nejčernější scénář: „Hradby kolem pardubického zámku mají závažné statické poruchy, které se rozšiřují už staletí a budou pokračovat dál. A pokud se o ně starat nebudeme, tak může dojít k fatálnímu selhání, to znamená, že ty hradby skutečně spadnou.“

Další měření budou ještě pokračovat, poté začne Východočeské muzeum, které pardubický zámek spravuje, připravovat plán, jak zabránit, aby se praskliny dále zvětšovaly.

Spustit audio

Související