V Pardubicích letos začne oprava jezu. Povodí Labe opraví stavidla a vymění řetězy

13. březen 2023 09:31

Povodí Labe chystá opravu jezu v Pardubicích. Zásah potřebují stavidla ve třech hlavních propustech, které regulují tok řeky. Výměny se dočkají také masivní řetězy, které celý hradící systém ovládají. První etapa prací by měla začít ještě letos.

Pardubický jez je rozdělený na pět částí. U pravého břehu je zdymadlo, u levého malá vodní elektrárna. Tři prostřední takzvaná jezová pole pak slouží k samotné regulaci toku. V každém poli je hradicí systém - řečeno jednoduše stavidlo, které je složené ze dvou částí - spodní a masivnější je takzvaná tabule a k ní nahoře je přidělaná takzvaná klapka.

Zatímco tabule je většinou až na dně a při regulaci průtoku se pohybuje vertikálně nahoru a dolů, klapka se jen sklápí nebo zvedá. Podle manipulace s oběma částmi pak voda buď teče přes stavidlo, nebo pod ním nebo nad i pod, zkrátka jak je potřeba.

A právě tento hradící systém je potřeba ve všech třech polích opravit. To bude znamenat nové protikorozní nátěry, výměnu těsnění i řetězů, kterými se celý systém ovládá. Gallovy řetězy i článkové řetězy jsou dobře vidět i pro kolemjdoucí, kteří jdou přes lávku na pardubickém jezu.

Na „vysušení“ jezu se myslelo

Aby bylo možné práce provádět, je potřeba tok řeky přes jezové pole zastavit. Na to se myslelo už při stavbě jezu. Na obou stranách jsou v konstrukci pilířů speciální kapsy. Jak takové přehrazení toku vypadá, popsal vedoucí jezný Stanislav Franc. „K těm betonovým kapsám se přitáhne plovoucí trámec, který se zasune do té kapsy. Ve dně je drážka a do té drážky za pomoci potápěčů, kteří to dole rovnají, se opírají hradla. To jsou vlastně velké jekly a jeden vedle druhého se tam naskládá, přes to se dá těsnící folie, aby to neprotékalo a pak se ten prostor, kterých je chráněný provizorním hrazením, odčerpe.“

Tok bude zastavený nejen nad ale i pod jezovým polem. Celková výška hradícího systému - tedy té tabule a klapky - je 4 metry, šířka je 18 metrů a tato jezová pole jsou celkem tři.

Pardubický jez dostane i nové Gallovy řetězy

Práce budou rozdělené do několika let, protože není možné udělat všechno najednou. Jez musí svou funkci plnit i během oprav. „Tu standardní funkci musí převzít ostatní jezová pole. Samozřejmě je to riziko. Kdyby přišly nějaké neobvyklé stavy, tak máte o třetinu omezenou kapacitu jezu, “ říká jezný Stanislav Franc.

Práce by měly začít letos v květnu, Povodí Labe aktuálně pokračuje ve výběrovém řízení na zhotovitele. Odhadovaná cena je kolem 50 milionů korun. Jako první by se opravy mělo dočkat levé jezové pole, a to proto, že je ze všech tří nejnamáhanější, a už v nedávné době tam byly problémy s řetězy, kterými se ovládají stavidla.

autor: Josef Ženatý
Spustit audio

Související