Věřící v českotřebovské farnosti ukládají peníze z vlastních akcí do fondu solidarity

20. květen 2017

Starost o druhé – tak to je jedna z činnosti českotřebovského děkanství. Pro tyto účely mají založený takzvaný farní fond solidarity, na který ukládají peníze z vlastních akcí. Pořádají například bazary nebo jarmarky. Z vydělaných peněz pak podporují vícečetné rodiny nebo třeba sponzorují nadané děti, které by jinak neměly přístup ke vzdělání uměleckého směru.

Je po nedělní bohoslužbě v kostele svatého Jakuba staršího v České Třebové a farníci se sdružují kolem kostela. „Je to takový hezký zvyk,“ říká děkan Miloš Kolovrátník. „Lidé si ještě jednou chtějí společně bohoslužbu doprožít, jsou rádi, že se vidí a dnes je ještě jedna věc drží tady u kostela. Naše farnice Růženka Lomarová napekla své výborné trubičky a jiné sladkosti a prodává je před kostelem. A vybrané peníze skončí ve fondu solidarity v naší farnosti.“

Otec Miloš se zamyslel nad slovy charita a misie. Vybral si charitu – ta je od slova charis a je to taková praktická láska. „Pán Bůh, má soucit s námi, když jsme v těžkostech, a umí projevit svoji pomoc nám lidem. My se tím inspirujeme a pomáháme tak lidem, kteří jsou v nějakých životních těžkostech.“

Kam jdou peníze z fondu

O dobroty paní Lomarové byl velký zájem

U stánku se sladkostmi obsluhuje paní Růžena Lomarová, která redaktorce prozradí, že utržené peníze jdou na sociální fond, který je určený nejen farníkům, ale i dalším potřebným z města. Pomáhá například vícečetným rodinám, jako podpora při ztrátě zaměstnání, v případě úmrtí blízkého člověka, nebo jako příspěvek talentovaným dětem na základní uměleckou školu, když si to rodina nemůže dovolit.

Na závěr paní Růžena Lomarová přiznala, že všechny ty sladkosti připravila sama a obětovala tomu dvě soboty. A co se neprodá u kostela, ještě doveze do parku Javorka, kde se koná akce ke dni matek a tam se vše doprodá. A sama se těší, že peníze její snahou vydělané dojdou na farní fond solidarity a budou dál pomáhat.

autor: BAL
Spustit audio