Vodojem v zámeckém parku v Letohradu má podobu z první republiky. Slouží dodnes

25. duben 2017
Česko – země neznámá

V Pardubickém kraji bychom našli hodně vodojemů, ale málokterý si drží podobu prvorepublikových staveb. Jeden takový zdobí zámecký park v Letohradu a dodnes zásobuje vodou třetinu města. Jde o vzácnou industriální památku ozdobenou skvělou kamenickou prací.

Vodojem vznikl v letech 1926 až 1928, a to jako zdroj pitné vody pro tehdejší město Kyšperk, dnešní Letohrad. V nedaleké Ústecké ulici byl nalezen pramen, který prýštil ze skály. Město ho podchytilo, udělalo studnu a vyrazilo do skály 11 metrů hlubokou štolu. Ovšem vodu bylo potřeba někam vyvést, a tak vznikl historický vodojem nad zámkem. Po zřízení vodojemu v roce 1928 se začala budovat rozvodná síť pro město.

V roce 2016 pečlivě zrestauroval kamenické obložení Tomáš Čížek. Přesně podle původního návrhu, díky čemuž zůstal historický ráz vodojemu zachovaný. Uvnitř objektu nic zajímavého není, zato nedaleko odtud stojí ještě jedna zachovalá budova vodárny, s původní studnou a štolou, která napájí zmíněnou třetinu Letohradu.

Stavba se nachází u silnice od Ústí nad Orlicí směrem do města a upoutá historickým vzhledem s kamenným reliéfem jelena v průčelí a letopočtem 1926. Uvnitř je bohužel jen málo původního vybavení, vše je dnes vyvedeno v nerezu, ale je vidět hluboká původní studna, ze které je proražená štola.

Pohled do původní studny

Voda je úžasně čistá, protože sem prýští rovnou ze skály. Obyvatelům Letohradu proto dělají radost nejen dvě historické industriální budovy.

autor: BAL
Spustit audio