Brněnec 12.10. 2008

12. říjen 2008
Znak Brněnce

Dnešní Brněnec vznikl sloučením dvou obcí - Brněnce a Moravské Chrastové. Má čtyři místní části - Brněnec, Podlesí, Moravskou Chrastovou a Chrastovou Lhotu. Nejstarší z nich je Moravská Chrastová, která vznikla někdy po roce 1200, pro což však chybí doklady. Usuzuje se tak z listin a záznamů olomoucké kapituly z let 1318 - 1326, kde je zmiňována osada Crastava et Jesinowes. První zmínka o Chrastové je z roku 1323 v listině olomouckého biskupa Kunráta. Tvořilo ji několik chalup podle staré obchodní cesty. Podnět k osídlování dali mniši premostrátského kláštera v Litomyšli, kteří tak zvyšovali svoje příjmy osídlováním neobydleného kraje. Biskup Kunrát odňal Chrastovou svojanovskému pánovi, který si ji neprávem přisvojil, protože již ke konci 12. století daroval moravský kníže Fridrich II. toto území od pramenů Svitavy až po Rozhraní olomouckému biskupovi. Chrastová Lhota je mladší o čemž svědčí přídavek lhota. Dnešní místní část Brněnec byl až do začátku 18. století součástí Bělé nad Svitavou. Teprve v této době se oddělil úsilím rytíře Doubka, majitele a stavitele mlýnů v Brněnci a vznikla samostatná obec Brněnec. Moravská Chrastová 1938 - Po záboru československého pohraničí jako následku Mnichovské dohody byli někteří němečtí fašisté, kteří zůstali v obcích ČSR nespokojeni s novými hranicemi a požadovali přičlenění jejich obcí k Říši. Podobně tomu bylo také na okresu Svitavy, kde místním členům SdP vadilo, že Moravská Chrastová, ve které byl navíc důležitý textilní závod, zůstala Československu. "Po delších přípravách bylo v noci ze 30. na 31. října 1938 přikročeno k akci. Na 500 ordnerů obsadilo celkem bez problémů obec, přičemž zajali jednotku SOS a Finanční stráže. Poté co se o ozbrojeném přepadu dozvědělo čs. vojsko, vyrazila z Boskovic jednotka 13. pěšího pluku. Po prudkých bojích se našim vojákům podařilo útočníky z obce vytlačit za ztráty 4 čs. vojáků a jednoho občana M. Chrastové.", říká starosta Jan Havlíček s kterým jsem při natáčení listoval knihou Boj o hranici od Jitky Gruntové a Františka Vaška. "V Brněnci pořádáme pravidelně vzpomínkovou akci a ta letošní se bude konat v sobotu 25. října. Položíme věnce k pomníku padlých vojáků a hlavní atrakcí pro diváky bude rekonstrukce bojů o Lidový dům, kde byla v roce 1938 umístněna Finanční stráž", doplňuje starosta Jan Havlíček. Ochotnické divadlo - V brněneckém regionu se hraje více než 80 let. Domovská scéna - Lidový dům v Moravské Chrastové slouží k tomuto účelu od září 1935 dodnes. Novodobá historie DS E. Vojana Brněnec se vyvíjela od 2. poloviny 70. let, kdy soubor začal uvádět především klasiku - Kolébku, Lucernu, Strakonického dudáka. "V roce 1989 soubor zvítězil na Národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou s hrou autorů Skála, Fux, Pantůček Drak je drak. V posledních letech se soubor úspěšně pouští především do komedií. O tom svědčí dosažené úspěchy se 2 komediemi na Národních přehlídkách ve Vysokém nad Jizerou - v roce 2000 hra Raynauda-Fourtona Monsieur Amédéé a v roce 2004 fraška R. Cooneyho 1+1=3. Poslední představení Leonarda Gersheho - Motýli hraje soubor s úspěchem už 2 roky", vzpomíná vedoucí souboru Milada Pavlasová. "Před 11 lety se stala zřizovatelem souboru Obec Brněnec a vytváří mu dobré podmínky. Letos byl Divadelní spolek E. Vojana spolupořadatelem už 4. ročníku krajské postupové přehlídky venkovských souborů v Pardubickém kraji s názvem Sněhový Brněnec", doplňuje informace Milada Pavlasová. MŠ u Dvou sluníček - Děti ve školce chodí do dvou oddělení a jejich letos celkem 45. "Děláme s dětmi hodně esteticko-výchovných věcí - hrajeme na flétničky a píšťalky, máme pěvecký sbor Zpěváček, hudebně-pohybovou výchovu, výtvarnou a dramatickou výchovu", říká s úsměvem, ředitelka školky Ludmila Lujková. Pro děti a jejich rodiče školka vydává měsíční Sluníčkový zpravodaj a má velmi povedené internetové stránky - www.msslunicka.cz
Neděle 12.10. po 12. hodině

0:00
/
0:00
Spustit audio
autor: Filip Novotný