Cizinecká policie na stavbě. Z kontroly se stala honička, která skončila až na střeše

18. březen 2019 15:01

Cizinecká policie minulý týden souběžně na třech pardubických stavbách provedla kontrolu zaměřenou na neoprávněný pobyt a neoprávněné zaměstnávání cizinců. Několik dělníků se dalo na útek a policisté je museli pronásledovat.

Jeden z cizinců po výzvě k prokázání totožnosti utekl a ze stavby bytového domu se rozběhl mezi obytné domy, na útěku odhodil ochrannou přilbu a reflexní vestu. Dostižen byl velmi brzy. Zhruba 200 metrů od pracoviště skončil s pouty na rukách.

Na jiném pracovišti chtěl cizinec využít rozsáhlého staveniště a po patrech běžel vzhůru až na střechu. Staveniště dobře znal, mezi patry používal schodiště i provizorní žebříky. Žebříky za sebou shazoval.

Postupně utíkal přes střechy spojitých budov a na poslední z nich se ukryl. Práci policie ztížila skutečnost, že někteří další dělníci uklidili poházené žebříky. I tak se v poměrně krátkém čase podařilo cizince nalézt. Při zajištění už nekladl odpor.

Oba cizinci byli na našem území v rámci bezvízové dohody. Ta je však omezena pro nevýdělečnou činnost. Je-li cílem cizince v České republice zaměstnání, musí mít potřebné vízum a povolení úřadu práce.

Letos už stovka vyhoštěných

Od počátku roku zahájila cizinecká policie v Pardubickém kraji 97 správních vyhoštění a vydala 55 rozhodnutí. Významně přibylo lidí s neoprávněným pobytem, kdy za necelé první čtvrtletí bylo odhaleno 72 případů.

Se všemi cizinci bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění a bude vydáno rozhodnutí, kterým jim bude znemožněn vstup na území členských států Evropské unie. Tato doba může být až pětiletá.

autor: pta | zdroj: Policie ČR
Spustit audio

Související