Cizinecká policie na stavbě. Z kontroly se stala honička, která skončila až na střeše

Cizinecká policie pronálsedovala utíkajícího dělníka po žebřících až na střechu

Cizinecká policie minulý týden souběžně na třech pardubických stavbách provedla kontrolu zaměřenou na neoprávněný pobyt a neoprávněné zaměstnávání cizinců. Několik dělníků se dalo na útek a policisté je museli pronásledovat.

Jeden z cizinců po výzvě k prokázání totožnosti utekl a ze stavby bytového domu se rozběhl mezi obytné domy, na útěku odhodil ochrannou přilbu a reflexní vestu. Dostižen byl velmi brzy. Zhruba 200 metrů od pracoviště skončil s pouty na rukách.

Na jiném pracovišti chtěl cizinec využít rozsáhlého staveniště a po patrech běžel vzhůru až na střechu. Staveniště dobře znal, mezi patry používal schodiště i provizorní žebříky. Žebříky za sebou shazoval.

Postupně utíkal přes střechy spojitých budov a na poslední z nich se ukryl. Práci policie ztížila skutečnost, že někteří další dělníci uklidili poházené žebříky. I tak se v poměrně krátkém čase podařilo cizince nalézt. Při zajištění už nekladl odpor.

Oba cizinci byli na našem území v rámci bezvízové dohody. Ta je však omezena pro nevýdělečnou činnost. Je-li cílem cizince v České republice zaměstnání, musí mít potřebné vízum a povolení úřadu práce.

Letos už stovka vyhoštěných

Od počátku roku zahájila cizinecká policie v Pardubickém kraji 97 správních vyhoštění a vydala 55 rozhodnutí. Významně přibylo lidí s neoprávněným pobytem, kdy za necelé první čtvrtletí bylo odhaleno 72 případů.

Se všemi cizinci bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění a bude vydáno rozhodnutí, kterým jim bude znemožněn vstup na území členských států Evropské unie. Tato doba může být až pětiletá.

Spustit audio
autor: Honza Ptáček|zdroj: Policie ČR

Související