Co s majetkem a dluhy po rozvodu? Pomůže vám předmanželská smlouva? Zákon chrání hlavně věřitele

8. leden 2015

Manželství uzavírá stále méně lidí, naopak počet rozvodů stoupá. V loňském roce se rozvedlo téměř 28 tisíc párů. Rozvod manželství ovlivňuje vztahy lidí nejen v oblasti citové, ale i ve zcela praktických otázkách – vyrovnání majetkových důsledků. To bylo téma pro právníka Jiřího Horáčka v rozhlasové Radioporadně.

Společné jmění manželů
Do společného jmění patří vše, co za trvání manželství bylo nabyto alespoň jedním z manželů.
„Spadají do toho veškeré příjmy a dluhy, které za dobu trvání manželství vzniknou,“ říká Jiří Horáček. Nepatří tam tedy majetek, který měli partneři před vstupem do manželství. Nepatří do toho ani věci darované jednomu z manželů, majetek sloužící k osobní potřebě.
„Novinkou je, že pokud jeden z manželů například vysoudí od neopatrného řidiče bolestné za zlomenou nohu nebo určitou částku jako omluvu za pomlouvačný článek v bulvárním časopisu, zůstává tento majetek mimo společné jmění,“ uvádí Jiří Horáček.
Zákoník dále výslovně vylučuje ze společného jmění náhradu za zničení či poškození věci v manželově výhradním vlastnictví. Pokud tak jednomu z manželů vyvlastní stát pozemek, který zdědil po svém pradědovi, náhrada zůstane mimo právní dosah druhého manžela.
Pro dluhy obecně platí, že tvoří součást společného jmění, pokud byly převzaty za trvání manželství.
„U skrytých dluhů, o kterých partner neví, že vznikly, existuje naděje, že by se mohly vyloučit ze společného jmění. Je to ovšem poměrně těžké dokázat. Musí se prokázat, že dluh byl sjednán bez vědomí toho druhého a nevzniknul při obstarávání každodenních a běžných potřeb rodiny,“ vysvětluje Jiří Horáček. Opakované běžné spotřebitelské úvěry v řádech desítek tisíc padají tedy na hlavu obou manželů.

Předmanželská smlouva není všemocná
Předmanželská smlouva je dohodou mezi budoucím manželem a manželkou, že upraví svoje vzájemné vztahy, které se týkají majetku a to odlišně, než by tomu bylo v případě, že majetek řešit nebudou a ponechají vše na zákonné úpravě. Smlouvu mohou uzavřít i stávající manželé.
„Mohou si stanovit, který majetek je čí. Lze si i rozdělit dluhy,“ říká Jiří Horáček. Ale pozor! Smlouva chrání jednoho z partnerů před věřiteli druhého, jedině v případě, že je věřitel předem obeznámen s existencí takové smlouvy, jinak je nemožné se na ni odkazovat.
„Doporučuji za poplatek zveřejnit smlouvu ve formě notářského zápisu ve veřejném rejstříku. Pak jste chráněni před věřiteli svého partnera,“ uvádí Jiří Horáček.

Co po rozvodu s hypotékou?
  • hypotéku převezme jeden z partnerů a druhého vyplatí
  • nemovitost exmanželé prodají a peníze si rozdělí
  • nemovitost exmanželé prodají i s hypotékou

Otázky a odpovědi

Rozvodový právník Jiří Horáček odpovídal i na dotazy posluchačů. Co když rodiče půjčí mladým peníze? Kdo po rozvodu vrací peníze zpět? Kdy a jak můžeme zúžit společné jmění? Odpovědi uslyšíte v záznamu pořadu na této stránce.
autor: PRO
Spustit audio