Demolice omezí v nemocnici v Pardubicích dopravu

V areálu Pardubické nemocnice vznikne centrální urgentní příjem. Modernímu objektu, kam se soustředí urgentní akutní péče, musí nejdříve ustoupit budova bývalé dětské chirurgie.

Přípravy na demolici začnou 26. listopadu a povedou k omezením v dopravě i pohybu po areálu. Před demolicí je potřeba nechat přeložit inženýrské sítě a vybudovat nový kolektor mimo objekt bývalé dětské chirurgie tak, aby mohla být stavba odstraněna.

Jako z hororu. Tohle je opuštěná dětská chirurgie v Pardubicích

Opuštěný operační sál dětské chirurgie. Tady se naposledy operovalo před pár lety

Budova dětské chirurgie vyvolávala tíseň vždycky. Čekárnou, operačním sálem nebo sádrovnou procházely děti se slzami v očích. Objekt vedle hlavní brány je teď prázdný, čeká ho demolice a báli by se tam i dospělí.

„Práce povedou k opatřením především dopravního charakteru, omezení se však dotknou i pěších. Pacienty i návštěvníky proto prosíme, aby věnovali zvýšenou pozornost přechodnému orientačnímu systému v areálu Pardubické nemocnice,“ říká ředitel provozně-technického úseku Nemocnice Pardubického kraje Jaroslav Junek.

Od 26. listopadu 2018 do 31. ledna 2019, nebude možné projet po silnici mezi budovou ředitelství (č. 11) a budovou dětského oddělení (č. 7). Pěší budou moci využívat chodník vedoucí podél budovy dětského oddělení.

Mapa areálu nemocnice v Pardubicích s vyznačeným dopravním omezením