Dítě potřebuje svého ochránce. Dá mu ho jen rodina, i když je náhradní

14. únor 2018

Když rodiče nemohou, nechtějí, nebo se nedokáží o dítě postarat, nabízí se možnost náhradní rodinné péče. Z hlediska psychického vývoje dítěte je tato varianta jednoznačně lepší, než výchova v dětských domovech.

Zaměstnanci v ústavech s náhradní péčí pracují na směny, proto žádné z dětí nemá možnost se připoutat ke konkrétnímu člověku, jako ke svému ochránci. V rodinném prostředí většinou děti vidí partnerské soužití, v některých případech si pěstují vztahy i s nebiologickými sourozenci, což běžné dětské domovy nemůžou nikdy nahradit.

Forem, jak se o děti postarat je několik. „Nejznámější je pěstounská péče s možností na přechodnou dobu, která trvá jeden rok. Je jakýmsi prozatímním řešením. Bohužel podle statistik v České republice je dokázané, že po uplynutí této doby, se děti nevracejí zpět do svých biologických rodin,“ dodává Zdeněk Čermák z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Dítě patří do rodiny. Co obnáší pěstounská péče?

03603955.jpeg

Stále je spousta dětí umístěných v dětských domovech. Pro mnohé je jediná šance vyrůstat v rodině pěstounská dlouhodobá péče. Pardubický kraj hledá vytrvale pěstouny.

Žadatelé mohou požádat i o osvojení (adopci), kdy se rodič stává biologickým a je zapsaný v rodném listě dítěte.

Další z možností je poručnictví. V tomto případě člověk nezletilého vychovává, zastupuje a spravuje jeho majetek místo rodičů, například když rodiče zemřeli. Může se o něj i starat, ale nemusí mít vyživovací povinnost. Stávají se paradoxní situace, kdy děti mají biologického rodiče, poručníka i pěstouna zároveň.

Kam se obrátit?

Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče se podávají na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště žadatelů, v případě manželů v místě trvalého bydliště jednoho z nich. „Jen bych rád upozornil, že tento krok platí u standardně zprostředkované náhradní péče, nikoliv u příbuzenské. Tam to funguje úplně jinak.“

Na co je zaměřeno posouzení žadatele?

  1. Osobnost žadatele a jeho motivaci k přijetí dítěte,
  2. zdravotní stav,
  3. bytové a finanční zázemí rodiny,
  4. schopnost péče o děti se specifickými potřebami,
  5. připravenost osob, které žijí ve společné domácnosti včetně dětí v rodině.

autor: Věra Říhová
Spustit audio

Související