Dřevorubci odlehčí pardubickému Červeňáku. Koryto Chrudimky zbaví náletových dřevin

12. říjen 2023 09:15

Povodí Labe začalo s čištěním břehů řeky Chrudimky v lokalitě Červeňák v Pardubicích. Údržba koryta řeky byla plánovaná dlouhodobě. Účelem je hlavně zvýšení protipovodňové ochrany. Kácení se bude týkat především nepůvodních náletových dřevin.

„Vymýtíme část křovin, všechny invazní druhy, což je třeba pajasan, křídlatka nebo akáty. To máme ze zákona povinnost. Staré stromy, které tam jsou, buď skácíme úplně, nebo je upravíme do podoby tzv. torz,“ říká mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Čtěte také

Torza starých stromů na místě zůstanou i kvůli biodiverzitě. Kácení se bude týkat asi 250 metrů dlouhého úseku toku nad rozvaleným jezem u parku Vinice. Týkat se bude jak levého, tak i pravého břehu.

Neviditelné koryto

„Spousta lidí si totiž neuvědomuje, že to zarostlé území na Červeňáku, ten bývalý vojenský prostor, je koryto toku, protože tam ta Chrudimka má tvar koryta tzv. složený lichoběžník. To znamená, že v případě nižší průtoků nebo normálních průtoků ta řeka protéká jenom tím sníženým místem, ale celé to rozšířené území je koryto toku,“ dodává Bendová.

A za vyšších průtoků může být celá oblast pod vodou. Nepůvodní stromy a keře ale v takovém případě zabraňují odtoku vody, tím se snižuje protipovodňová schopnost místa. „Samozřejmě to, jak je to teď zarostlé, to není úplně vyhovující z hlediska protipovodňové ochrany,“ potvrzuje Bendová.

Povodí Labe začalo s čištěním břehů řeky Chrudimky v lokalitě Červeňák v Pardubicích

Přípravu akce povodí Labe projednávalo i s orgány na ochranu přírody. „Tento týden jsme začali s likvidací kopřiv a travin, aby se k tomu vůbec mohlo. Příští týden by mělo začít to vlastní kácení, které by mělo skončit stromy do 15. listopadu. S keři budeme ještě pokračovat dál do prosince,“ popisuje Hana Bendová průběh prací.

Vyčištění břehů Chrudimky je v tomto místě rozdělené do tří etap. Letos je na řadě první. Další jsou ale podle podmínek ekologů možné nejdřív po dvou letech.

autor: Josef Ženatý
Spustit audio

Související