Hledáme pěstouny, volají děti v ústavní péči. Chcete to zkusit?

27. květen 2015

Rodina není samozřejmost. O některé děti se rodiče se nemohou postarat. Mohou být nemocní nebo zemřeli. Nebo rodiče neumí vytvořit dobré podmínky pro zdravý vývoj dítěte. To všechno může vést k tomu, že dítě skončí v dětském domově.

Do rozhlasové Radioporadny přišel Petr Čada, vedoucí pobočky organizace Amalthea v České Třebové Třebová. Amalthea hledá intenzivně dobré pěstouny.

„Pěstounů je málo," tvrdí Petr Čada. Stačí se jen podívat na počty dětí umístěných v ústavech. Lepší by pro ně samozřejmě bylo, kdyby vyrůstaly v přirozeném rodinném prostředí. Posláním pěstounské péče je naplnit potřeby dítěte a zajistit mu bezpečné a emočně vřelé prostředí pro jeho další vývoj. Je to služba, která je hrazená státem.

„Ten, kdo by se chtěl stát pěstounem, musí podstoupit výběrové řízení. Prochází pohovory, dělá psychotesty, zkoumá se jeho zdravotní stav. Musí absolvovat přípravné kurzy," popisuje cestu k pěstounství Petr Čada.

Existuje také příbuzenská pěstounská péče. Pokud rodiče dítěte nechtějí nebo nemohou o své dítě osobně pečovat a není možné jim stanovit vyživovací povinnost na dítě, může být dítě svěřeno do pěstounské péče jiného rodinného příslušníka, nejčastěji prarodiče nebo jiného příbuzného.

Svěřené dítě je ve své dočasné rodině vedeno tak, aby si uvědomovalo, že má svou biologickou rodinu. Posilují se vazby s pravými rodiči, a pokud je to v zájmu dítěte, všechno směřuje k návratu do původní rodiny.

„Mluvíme o tzv. identitě dítěte. Snažíme se, aby si uvědomilo, odkud pochází a znalo své kořeny," vysvětluje Petr Čada. Pokud je zájem na všech stranách, schází se dítě se svými biologickými rodiči na neutrální půdě za doprovodu asistenta. V případě, že funguje tak, jak má, setkání jsou delší a odehrávají se i jinde a bez dozoru.

Smyslem přechodného pěstounství je, aby dítě nestrávilo v ústavní péči ani jediný den. Pěstouni, kteří se přihlásí k přechodnému pěstounství, jsou povinni přijmout dítě do 24 hodin. Během jejich pobytu je dítěti hledána stabilní rodina, do níž by mohlo patřit. Nejdéle ale smí dítě v přechodné pěstounské péči zůstat rok.

Být pěstounem

Uvažujete o tom, že byste se mohli stát pěstouny? Chcete se nezávazně informovat. Běžte se na všechno zeptat, k ničemu vás to nezavazuje.

„V Pardubickém kraji působí několik neziskových organizací, které se tomu věnují. Informace mají k dispozici sociální odbory na úřadech," uvádí Petr Čada. Možná se ptáte sami sebe, jak poznáte, že se na tuto pozici hodíte. Je dobré, pokud už máte za sebou vlastní rodičovskou zkušenost. Musíte si také uvědomit, že svěřené děti mají často specifické potřeby, které se například týkají jejich zdravotního stavu. Pěstouni by také neměli být příliš mladí nebo naopak v seniorském věku.

Rozlišujeme dva druhy pěstounské péče. Přechodná je pro děti, které potřebují okamžitou pomoc, a trvá jeden rok. Dlouhodobá péče trvá maximálně do 18 let dítěte. Ale mnohé zakoření v náhradní rodině tak, že zůstane déle.

autor: PRO
Spustit audio