Ing. Eva Mašínová

8. únor 2008
Rozhlasové studio

Malujete rádi, fotografujete, vytváříte keramiku nebo batikujete?
Pak vám bude blízké povídání s Ing. Evou Mašínovou, která bude hostem pořadu. Její exponáty na výstavách v člověku vyvolávají vizi exotických dálek s vůní kávovníků, čajovníků a kakaovníků.
Paní Eva také pracuje s klienty v Hamzově léčebně v Luži a arteterapii aplikuje jako osvědščenou metodu příznivého působení výtvarného umění na naši psychiku. K poslechu po 10. hodině vás zve moderátorka Jitka Slezáková.
Pátek 8.2. po 10 hodině.