Jedlová 23.11. 2008

23. listopad 2008

Dnešní posvícenská návštěva zavede posluchače do Jedlové na Poličsko. Obec Jedlová vznikla ze tří místních částí, které navzájem splynuly. Jméno obec dostala podle ztepilých jedlí, které obec obklopovaly. Rozkládá se v délce 6 km podél Zlatého potoka, jihovýchodně od Poličky. Jedlová byla založena za vlády krále Přemysla Otakara II.(1253-1278) jako pohraniční ves na českomoravském pomezí a to se na rozvoji obce projevilo hlavně v období II. Světové války a těsně po ní, při odsunu německého obyvatelstva.Tři místní části, ze kterých vznikla Jedlová se jmenují Dolní jedlová, Horní jedlová a Čtyři Dvory. Na konci 17. století přibyla skupina obydlí , nazývaná Zuzančina Víska (též Šest chalup, nebo Šestidobí). Místo je poprvé zmíněno v listinách z let 1349 a 1350 jako Krásný pramen, Krásná studánka, ale i krásné zřídlo, jako majetek litomyšlské diecéze.. symbolika obce se podle starosty Radka Horníčka zachovala na otisku úředního razítka. V poli je vždycky vodní zdroj, kamenná studánka s tekoucí vodou do kamenného žlabu a po stranách pak dvě blíže neurčené kvetoucí rostliny. Z heraldického hlediska byl tedy navržen motiv symbolizující studánky dvěma stříbrnými pruhy v modrém poli a rostlinný motiv symbolizující zlatý květ.Minerální lázně Balda či Zlatá studnice leží v katastrálním území obce a první zprávy o Baldě jsou z roku 1748. Největší rozkvět zaznamenaly lázně na přelomu 19. a 20. století. Po 1. světové válce začaly lázně chátrat. V roce 1947 lázně vyhořely. Dnes je na místě pouze kaple Panny Marie, myslivna a pramen. K Baldě se vážou dvě legendy. Lidé uctívali léčivé prameny a studánky od dávnověku a ke každému prameni se váže pověst o jeho zázračné moci. Nedaleko Poličky na samotě Balda u Jedlové se nachází Zlatá studánka opředená pověstí. Čarovná studánka se nachází 6 km jihovýchodně od města. Legenda vypráví, že zde v polovině 17. stol. rolník z Jedlové sbíral dřevo na zátop a přitom našel kámen ve tvaru růže. Později se rozhodl na místě neobvyklého nálezu kopat a nalezl zlato. Zlatonosný nález podnítil ke kopání i hraběte Martinice. Po usilovném dolování však Martinic zlato nenašel. Místo toho zde vytryskl pramen, který lidé podle nálezu zlata pojmenovali Zlatý. Věřili, že má zázračnou moc, a tak se stal uctívaným poutním a lázeňským místem. Víra v léčivou sílu přetrvala až do 18. stol., kdy zde hrabě František Rudolf z Hohenembsu nechal vystavět kapličku, která byla zasvěcena Panně Marii. Druhá legenda praví, že u léčivého pramene stával zlatý pohár, aby se každý poutník mohl osvěžit. Protože ale zde došlo ke zločinu, pohár navždy zmizel.Kostel Navštívení Panny Marie - Samotný kostel je raně gotická stavba ze 13. století se zvonicí a přilehlým hřbitovem, který je chráněn kamennou zdí. Hlavní oltář je klasicistní, varhany jsou vyzdobeny rokokovými řezbami. Vedle stojící čtyřboká zvonice byla postavena v 17. století. Nedávno pan farář Josef Matras objevil na půdě gotickou sochu Madony. Byla schována za starými koberci a měla na sobě několik vrstev barev. Po zrestaurování se objevila její pravá krása a socha se vrátila na své místo do kostela Navštívení Panny Marie kam patří. Protože byl kostel před několika lety vykraden tak je dnes zabezpečen alarmem a na všech dveřích a oknech jsou bytelné mříže, které koval umělecký kovář pan Cach z Oldřiše. O velký rozvoj Jedlové se v minulých letech zasloužil dědeček dnešního starosty Radka Horníčka pan Švanda, který dělal předsedu místního výboru od roku 1966. Za jeho éry se v akcích zet hodně stavělo, obchod, hotel, vodovod, mateřská škola. Dnešní starosta Radek Horníček se snaží jít v jeho stopách a využívat co největší množství dotací aby se Jedlová posouvala dopředu. Vznikají nové zasíťované stavebné parcely pro stavbu rodinných domů, opravují se komunikace a cesty, kterých je po Jedlové mnoho kilometrů. Jedlová navíc hospodaří v okolních lesích a chce si koupit techniku na tuto činnost. Neděle 23.11. po 12. hodině.

0:00
/
0:00
autor: FIN
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?