Komunální volby 2022 - speciál ze Svitav

15. září 2022 18:04

V letošním roce kandiduje ve Svitavách 7 politických subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky:

  1. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?
  2. Svitavy hlídá na 120 kamer. Osvědčilo se to a je tento stav vyhovující, nebo byste udělali nějaké úpravy?
  3. Mělo by město zavést a dotovat městskou hromadnou dopravu? Proč?
  4. Jak rozsáhlá by měla být rekonstrukce krytého plaveckého bazénu?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů ve Svitavách:

3PK - Pro prosperující Svitavy

1. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?

Důležité je udržet Svitaváky ve Svitavách, aby město neopouštěli po vysoké škole nebo z pocitu, že někde se bude žít lépe. Nějaké možnosti město jako takové má, například dostatečnou nabídkou míst v mateřských školkách pro jejich děti, kvalitními základními a středními školami a také pestrou nabídku jak kulturního, tak sportovního života. Což jsou v zásadě věci, které město splňuje či splnit dokáže. Důležitou roli hraje samozřejmě celková spokojenost občanů se životem ve městě, aby pro své děti viděli budoucnost v rodném městě a v této myšlence a plánech vlastní děti podporovali. Dalším důležitým prostředkem je přilákat lidi z jiných měst za prací, za životem v pěkném a bezpečném městě, zejména kvalifikované profese jako jsou např. zdravotní sestry, lékaři a zubaři, řemeslné profese a další nabídkou dostupného bydlení, příspěvkem na zařízení ordinací a podobně.

2. Svitavy hlídá na 120 kamer. Osvědčilo se to a je tento stav vyhovující, nebo byste udělali nějaké úpravy?

Obecným trendem v současné době je zvyšování kamer ve veřejném prostoru a stále větší snaha institucí o sledování lidí, což je dle nás špatný přístup. Místo sledování lidí jako prevence kriminality je lepší se zaměřit na osvětu, vzdělávání lidí, skutečnou prevenci, což znamená přirozenou přítomnost strážníků a policistů mezi lidmi, na kterou se dá navázat a budováním si vzájemného respektu. Když to budeme parafrázovat – každý občan by měl znát svého strážníka, který má jeho ulici nebo čtvrť na starost. To je samozřejmě trochu v nadsázce. Svitavy mají u Městské policie aktuálně 19 lidí a určitě by někteří řekli, že je to málo a jiní by tvrdili opak. Stejné to bude i u počtu kamer. Určitě podporujeme kamery na místech, kde dochází k častým incidentům, např. na parkovištích, u obchodů. Dalším takovým vhodným místem jsou také prostranství, kam mohou občané odkládat tříděný odpad, čehož řada lidí bohužel velmi zneužívá.

3. Mělo by město zavést a dotovat městskou hromadnou dopravu? Proč?

Jsme určitě pro zavedení městské hromadné dopravy. Svitavy jsou poměrně rozlehlé město a zejména velké obchody jsou koncentrovány na okraji města a pro některé občany je poměrně komplikované, ne-li nemožné, se do nich dostat. Samozřejmostí by měla být možnost dostat se městkou dopravou i do práce, a to znamená dosah až do průmyslových zón, rovněž nacházejících se na periferii. A v neposlední řadě nesmíme zapomínat na seniory, kteří často potřebují na polikliniku, do lékárny, k lékaři, na poštu apod. Další zcela opomíjenou skupinou jsou potom místní školáci, jichž většinu přibližuje do školy někdo z rodičů autem. Přestože by veřejná doprava měla sloužit primárně pro seniory a tělesně hendikepované, je potřeba nabídnout více, aby nebyla ztrátová, ale naopak by vytvořila atraktivní možnost pro jedny a úspornou alternativu pro druhé. Jsme přesvědčeni o tom, že by postupně přispěla ke snížení počtu aut a částečně by řešila i otázku parkování.

4. Jak rozsáhlá by měla být rekonstrukce krytého plaveckého bazénu?

Jsme rozhodně pro obsáhlejší a také ucelenější rekonstrukci jak krytého, tak venkovního bazénu, aby měli návštěvníci maximální komfort a nejezdili na bazény do měst v širokém okolí, což předpokládá variantu takové rekonstrukce, kdy se vybuduje moderní zázemí pro odpočinek, relax a zábavu včetně kvalitního wellness se vším všudy. Oba komplexy by fungovaly společně a propojeně, aby tak návštěvnost byla co nejvyšší co nejvíce dní v roce. Chápeme, že v současné době vysoké inflace a rekordních cen energií je pro město obtížné sehnat peníze na takto vysokou investici, ale jsme přesvědčeni, že se to vyplatí, protože to také zvýší turistickou atraktivitu města, což přivede do města další lidi. Pro místní vznikne prostor, za kterým nebudou muset cestovat. Dnes velmi moderní a žádané wellness bývá drahé, a proto máme i náhradní, byť dílčí řešení, kdy by město opravilo vlastní saunu v hale Na Střelnici a rozšíření by mohlo být levnější variantou v případě nedostatku finančních prostředků.

ANO 2011

1. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?

Svitavy jsou kulturním, sportovním a pro rodinu orientovaným městem, které nabízí velké množství volnočasových a vzdělávacích nabídek. Je zde velké množství pracovních příležitostí a trvale se daří podporovat bytovou výstavbu.

Svitavy jsou dobrým místem pro život v jakékoliv etapě života, a proto mě mrzí, že ve městě klesá počet obyvatel s trvalým bydlištěm.

Úbytek obyvatel chceme zastavit další bytovou výstavbou a prohlubováním sociální odpovědnosti města k obyvatelům jakéhokoliv věku. Veřejná správa města musí být pro obyvatele a jejich potřeby. Chceme se zaměřit na velké investice do sportovišť, řešit parkování, dostatek zubařů, dostatek míst ve školkách i pro 2-leté děti atd. Klíčová pro nás je i minimalizace poplatků obyvatel vůči městu při aktuální inflační krizi.

2. Svitavy hlídá na 120 kamer. Osvědčilo se to a je tento stav vyhovující, nebo byste udělali nějaké úpravy?

Tato forma investice do budování bezpečného města se osvědčila. Město má kamerové pokrytí, které ve spojení s prevencí kriminality, je vyhovující.

Zprávy o vývoji kriminality ve městě mluví jasně, jsme bezpečné město a musíme se soustředit na udržení tohoto stavu. Tím myslíme i dostatečnou finanční podporu na udržení tohoto dosaženého stavu.

3. Mělo by město zavést a dotovat městskou hromadnou dopravu? Proč?

Ano, mluvíme o nízkokapacitní Městské hromadné dopravě, která propojuje klíčové body ve městě. Nechceme suplovat linkové autobusové spoje, chceme nabídnout obyvatelům mobilitu po městě bez auta. Chápeme přepravu ve městě jako veřejnou službu, nejen pro seniory.

4. Jak rozsáhlá by měla být rekonstrukce krytého plaveckého bazénu?

Hnutí ANO je od roku 2014 lídrem myšlenky kompletní rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, tj. včetně wellness části a propojením vnitřní a venkovní části areálu. Již dvakrát jsme přesvědčili vedení města k vysoutěžení zhotovitele, ale bohužel dvakrát většina zastupitelů nenašla politickou odvahu k realizaci rekonstrukce za vysoutěženou cenu. Město Svitavy má dostatečné daňové příjmy, má dostatečné finanční rezervy na účtech, má nízkou dluhovou službu. Bez politické odvahy nelze realizovat velké investice a volbou zastupitelů města obyvatelé rozhodnou. My odmítáme pouze opravy, které pár let vydrží.

KDU-ČSL

1. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?

KDU-ČSL Svitavy je připravena vyvolat na toto téma debatu, které by se měli zúčastnit zástupci veřejnosti, podnikatelských subjektů působících na území města i veřejné správy. Doporučujeme využít nástrojů komunitního plánování pro tvorbu nových pracovních míst. Důležité je ovšem i udržení těch stávajících. Významným stabilizačním prvkem pro udržení mladých lidí ve městě je také dostupnost bydlení. V této oblasti se hodláme zasazovat o rozvoj družstevního bydlení s přímou účastí města, což znamená, že družstevní byty budou pro mladé rodiny snáze dostupné. S daným tématem úzce souvisí také služby pro rodiny, dobrá dostupnost lékařů, dost míst ve školách a školkách a pestrá nabídka volnočasových aktivit.

2. Svitavy hlídá na 120 kamer. Osvědčilo se to a je tento stav vyhovující, nebo byste udělali nějaké úpravy?

Budování kamerového systému ve městě je dlouhodobá záležitost. Kamerový systém bezesporu přispívá k tomu, že se míra kriminality ve Svitavách dlouhodobě snižuje, popř. v některých oblastech se daří ji držet na určité stabilní úrovni. Je logické, že tento systém si vyžaduje stálou údržbu a modernizaci. Touto cestou by se město mělo i nadále ubírat. Svitavy musí nadále zůstat bezpečným místem, nikdo by se neměl obávat projít sám městem v jakoukoliv část dne.

3. Mělo by město zavést a dotovat městskou hromadnou dopravu? Proč?

Ve stále ještě probíhajícím volebním období město téma městské hromadné dopravy nepodcenilo, důkladně se mu věnovalo. Je možné, že v následujícím volebním období dojde v této oblasti ke změnám, ale pro tuto dobu považujeme problém za vyřešený. Do centra pozornosti KDU-ČSL Svitavy se vzhledem k současné situaci (rostoucí inflace, rostoucí ceny energií) dostaly sociální otázky. Je třeba, aby se město primárně soustředilo na pomoc lidem, kteří se dostali do svízelné situace. Případnému znovuotevření tématu městské hromadné dopravy se nebráníme, ale jeho iniciace k našemu programu nepatří. Z našeho pohledu je městská doprava velmi podstatná zejména pro seniory, kteří mohou mít potíže dostat se k lékaři či na nákup. Těm nyní slouží v případě potřeby seniortaxi. Je tak vhodné a nutné se v současnosti bavit o udržitelnosti a dostupnosti této služby i vzhledem ke stále rostoucím životním nákladům.

4. Jak rozsáhlá by měla být rekonstrukce krytého plaveckého bazénu?

Je jasné, že svitavský krytý bazén rekonstrukci potřebuje. Tato modernizace a rekonstrukce by měla být poměrně rozsáhlá. Je třeba posílit funkci krytého bazénu jako relaxačního centra – zvětšit nabídku možností pro sportovce (i relaxační) rodiny s dětmi, seniory i znevýhodněné spoluobyvatele. Svitaváci si určitě zaslouží moderní bazén.

Komunistická strana Čech a Moravy a nezávislých kandidátů

1. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?

Za posledních 10 let ubylo ve Svitavách 565 obyvatel. Pouze dva roky - 2014 a 2015 - byl nepatrný nárust počtu obyvatel. Ostatní roky zaznamenáváme pokles, výraznější v letech 2020 a 2021. Domnívám se, že příčinou tohoto stavu je nedostatek dostupného bydlení. Proto se zaměříme na podporu všech forem bydlení, zejména bydlení nájemního. Možným signálem úbytku obyvatel je i otázka pracovního uplatnění a stárnutí populace. Východisko spatřuji v bydlení, kvalitní zdravotní péči a zaměstnání. Na druhou stranu však musím říct, že se ve Svitavách nežije špatně. Řada sportovních, kulturních společenských aktivit dává obyvatelům možnost kvalitního vyžití a odpočinku.

2. Svitavy hlídá na 120 kamer. Osvědčilo se to a je tento stav vyhovující, nebo byste udělali nějaké úpravy?

Jsem přesvědčen, že instalace kamer je přínosem ke zvyšování a stabilizaci bezpečnosti ve městě. Svitavy jsou, podle mého názoru, bezpečným městem. Dokládají to i statistiky Policie ČR a Městské policie i justičních orgánů. Rychlá reakce na protiprávní činnost zachycenou kamerami, dává jasný signál pachatelům přestupků či protiprávní činnosti, že jejich činy nezůstanou bez odezvy. A ještě jedna poznámka. Podle mne se město neustále zkrášluje. A v hezkém prostředí se obyčejně

normálně chovají slušně. I to je součást výchovy k úctě k vytvořeným hodnotám.

3. Mělo by město zavést a dotovat městskou hromadnou dopravu? Proč?

Znovuzavedení a financování MHD je otázka diskutovaná v různých periodách. Musím říct, že pro mne není jednoduché na tento dotaz jednoznačně odpovědět. Na jednu stranu by pro určitou skupinu obyvatel byla MHD přínosem, na druhou stranu její zřízení naráží na řadu problémů. Například stanovení tras vzhledem k průjezdnosti městských komunikací -úzké a parkujícími vozy zablokované silnice, problém zajištění dopravce vzhledem k nedostatků řidičů, vytíženost jednotlivých linek a tím i nákladovosti provozu. Městem projíždí poměrně dosti spojů meziměstských i dálkových, které zastavují na více místech ve městě. A pak je tady doprava zajišťovaná Salvií a Charitou. Myslím si, že MHD není na pořadu dne.

4. Jak rozsáhlá by měla být rekonstrukce krytého plaveckého bazénu?

O rozsahu rekonstrukce krytého plaveckého bazénu je rozhodnuto a musím říct, že rozhodnutí umožňuje rekonstruovat a modernizovat jej tak, že budou naplněny cíle projektu při tom, aniž by došlo k finančním otřesům. Otázka rekonstrukce je především otázkou financí a je v současné době nejistá. První fáze však je finančně zajištěna z prostředků města a tato fáze počítá i s přípravou pro rozšíření prostor KPB.

ODS A NEZÁVISLÍ

1. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?

Vytvořením zajímavého životního prostoru pro všechny generace. Ovšem nejen pro ty, co se ve Svitavách narodí a žijí, ale i pro ty kteří zjistí, že ve Svitavách chtějí žít a mít svůj domov. Vždy je to o tom, jak se člověk v daném místě cítí. Zda má možnost mít zajímavou práci, kulturní, sportovní a společenské vyžití, cítí se bezpečně, má prostor pro výchovu dětí a jejich vzdělávání a možnost využívání sociálních služeb v případě potřeby

2. Svitavy hlídá na 120 kamer. Osvědčilo se to a je tento stav vyhovující, nebo byste udělali nějaké úpravy?

Kamerový systém se ve městě určitě osvědčil. Bezpečnost ve městě je prioritou a tu systém napomáhá zajišťovat. Nejde jen o bezpečnost veřejného pořádku, ale i dopravní bezpečnost a pomoc při řešení krizových situací ( např. monitoring části toku řeky Svitavy)

3. Mělo by město zavést a dotovat městskou hromadnou dopravu? Proč?

Ne. Tuto záležitost jsme si dočasně vyzkoušeli. Provedli jsme anketu občanů, vytipovali místa nových zastávek a zajistili rok dočasného provozu v rámci běžné veřejné autobusové dopravy ve městě. Nové zastávky nebyly počtem cestující moc využívány. Podle mého názoru jsou stávající autobusové zastávky na všech směrech výjezdu a příjezdu do města dostatečné k přepravě osob po městě veřejnou linkovou autobusovou dopravou ( 21 zastávek v zastavěném území města).

4. Jak rozsáhlá by měla být rekonstrukce krytého plaveckého bazénu?

Aby došlo ke zlepšení stávajícího stavebně technického stavu budovy a snížení energetické náročnosti. Snížily se provozní náklady a vzniklo více atraktivních ploch pro dětské vyžití a relax.

Sdružení pro město Svitavy

1. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?

Město Svitavy činí kroky, kterými se snaží udržet ve městě absolventy středních a vysokých škol. Ve spolupráci se soukromými investory ve městě za poslední tři roky bylo postaveno 300 nových bytů. Město v letošním roce připravilo 13 stavebních parcel v lokalitě Habrová, v dalších letech dojde k zasíťování parcel v lokalitě Stará kolonie. Máme dostatečnou kapacitu všech školských zařízení, kvalitní volnočasovou infrastrukturu, mnoho firem na území města neustále hledá zaměstnance. Velkým přínosem bude zlepšení dopravní infrastruktury (obchvat města, výstavba dálnice). To jistě pomůže zlepšit dojížďku do zaměstnání do větších měst, která jsou ve vzdálenosti 70 km. Stejně tak na území města je komplexní systém sociálních služeb pro seniory a osoby s hendikepem. Pardubický kraj připravuje rekonstrukci Svitavské nemocnice a město Svitavy na této akci musí participovat poskytnutím pozemků na výstavbu nové stanice záchranné služby.

2. Svitavy hlídá na 120 kamer. Osvědčilo se to a je tento stav vyhovující, nebo byste udělali nějaké úpravy?

Kamerový systém na území města pokrývá všechna strategická místa. V dalších letech je nutné při přípravě nových projektů vždy počítat i s možnou instalací dalšího kamerového bodu. Nyní je však nutné pořídit kvalitní software, který napomůže vyhodnocovat a efektivně monitorovat celé město.

3. Mělo by město zavést a dotovat městskou hromadnou dopravu? Proč?

Město Svitavy v minulých letech zpracovalo studii hromadné dopravy. Na základě ní vyšlo, že na území města se nachází pět dopravních tepen procházejících přes město, po kterých jezdí pravidelná veřejná autobusová doprava. Po jednáních s Pardubickým krajem došlo k dohodě, že spoje navazující na vlakovou dopravu budou přijíždět i odjíždět z vlakového nádraží. Dále bylo na základě potřeb obyvatel zbudováno několik nových autobusových zastávek. Po třech letech fungování, byly zastávky nevyužívané veřejností zrušeny. Město finančně podporuje dopravu seniorů a postižených dětí, kterou provozuje Salvia Svitavy. Tuto službu chceme i nadále udržet a finančně podporovat.

4. Jak rozsáhlá by měla být rekonstrukce krytého plaveckého bazénu?

Město Svitavy dokončuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci bazénu. S ní byli seznámeni současní zastupitelé, kteří způsob a rozsah rekonstrukce odsouhlasili. Hlavním cílem bude snížení energetické náročnosti celého objektu, rekonstrukce technologie a zvýšení atraktivnosti prostředí. A to jak novou velkou vířivkou, parními komorami, novým tobogánem či brouzdalištěm pro malé děti. Samotná rekonstrukce počítá i s prvky bezbariérovosti, ale i všemi parametry pro konání plaveckých závodů. Ačkoliv mohou být představy o rekonstrukci různé, vždy je třeba vycházet z finančních možností města, které jsou omezené.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1. Jak byste chtěli zastavit úbytek obyvatel ve městě?

Město Svitavy výstavbou městských bytů, výstavbou bytů pro začínající rodiny, výstavbou městských bytů pro svobodné matky tuto situaci již řeší. Samozřejmě je potřeba v této situaci nadále pokračovat, aby mladé páry měli důvod zůstávat. Ale co je mnohem více potřeba jsou pracovní příležitosti. Také by se chtělo postarat o to, aby matky po mateřské mohly nastoupit do práce, což značí, aby podniky mateřské školky otvíraly po 5 hod. nebo aby podniky umožnily maminkám po mateřské chodit do práce až na půl 7.

2. Svitavy hlídá na 120 kamer. Osvědčilo se to a je tento stav vyhovující, nebo byste udělali nějaké úpravy?

Kamerový systém ve Svitavách se rozhodně osvědčil. Já bych teda rozhodně byla pro, aby těch kamer bylo více.

3. Mělo by město zavést a dotovat městskou hromadnou dopravu? Proč?

Město Svitavy svým způsobem hromadnou městskou dopravu má, protože autobusy který jezdí do Radiměře, Opatova atd. zastavují v určitých částí Svitav. Máme zde i dopravu pro seniory. Ale i přesto určitý počet malých městských autobusů plus jeden školní na Felberovu a školu do Lačnova ( mohlo by o tom město Svitavy uvažovat ). Vytvořili by se tímto nová pracovní místa, vzhledem k počtu populace dětí a seniorů. Sama mám 2 děti a z vlastních zkušeností vím, že bych je do Lánů nepustila vzhledem k této dopravě.

4. Jak rozsáhlá by měla být rekonstrukce krytého plaveckého bazénu?

Pokud je mi známo, tak město Svitavy co se týká k rekonstrukci krytého bazénu s tím chce jednat, s čím respektive souhlasím. Ale z názorů občanů vím, že by uvítali rozšíření nekrytého bazénu, atrakcí na něm, občerstvení, krytých ploch atd.

Spustit audio

Nejnovější zprávy

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...