Libuše Dvořáková, Zdeňka Novotná

14. říjen 2008
Libuše Dvořáková, Zdeňka Novotná

Každý ví, že esperanto je umělá řeč. Škoda jen, že se esperantem domluví tak málo lidí. Ve Svitavách ale funguje dobře Klub přátel esperanta. Jeho jednatelka Libuše Dvořáková přijala pozvání do pořadu Máme hosty společně s předsedkyní kroužku Amikeco z České Třebové Zdeňkou Novotnou. K poslechu pořadu Máme hosty vás zve moderátorka Jitka Slezáková.
Úterý 14.10. po 10. hodině