Na Chrudimsku vznikne nová přehrada. Bez vody

2. červen 2015

V Kutříně na Chrudimsku bude stát nová přehrada, v lepším případě bez vody. Povodí Labe tam chce vybudovat obří poldr, který dokáže zachytit stoletou vodu. Stavba si v ničem nezadá s klasickou nádrží.

Údolí přetne 140 metrů dlouhá hráz, která má ochránit několik obcí a měst na toku řeky Krounky a Novohradky, například Luži, Hrochův Týnec nebo Chroustovice.

Vedoucí odboru investic státního podniku Povodí Labe Hana Pištová vysvětluje, proč padla volba na Kutřín: „Toto vzniklo už po významných povodních v roce 1997, kdy nás to vedlo k tomu, abychom zpracovali vyhledávací studii pro řešení protipovodňových opatření v povodí řeky Novohradky. Ta Novohradka zlobí poměrně dost často.“


Fakta o přehradě
Délka hráze: 136 m
Objem retenčního prostoru: 3,6 mil m3
Zatopená plocha při plném objemu: 67,5 ha
Zahájení stavby: 2018 (dokončení: 2020)

Počítačový model různé síly povodně až po stoletou vodu ukázal jasně na Kutřín. Hráz v úzkém údolí dokáže udržet až tři miliony kubíků vody. V tom okamžiku by se krajina ocitla na dně přehrady.

Na počítači simulovali odborníci několik povodní a nejlépe vyšel právě tento profil. „Tady na tom místě vidíme, že na obou stranách, na obou březích Krounky jsou skalní výchozy. Tím je daná ta minimální délka hráze. Při podrobnějším zaměření celého profilu budoucí zátopy se došlo k té hodnotě přes 3 miliony kubíků vody,“ říká zástupce projektanta pan Pavel Kamenický.

Při maximální zátopě je to skoro 70 hektarů, to je dvakrát tak větší, než je Křižanovická přehrada například.

Přehrada bez vody?

„Není to přehrada, protože přehrada znamená stálé nadržení, naopak poldr skutečně představuje jenom tu hráz, která přichází do funkce v moment zvýšených povodňových průtoků,“ dodal Kamenický.

Přehradní nádrž Kutřín v suchém stavu

A doplňuje, že hráz, co se týče stavebních opatření, bude opravdu masivní: „Skutečně velký rozdíl mezi hrází přehrady a hrází tohoto poldru není. Celková výška hráze je 20 metrů s tím, že vodní sloupec je něco přes osmnáct metrů.“

Náklady státní podnik odhaduje na více než 350 milionů korun. Začít stavět chce do tří let.

Několik domků a chat musí ustoupit

Poldr bude ale chránit hlavně lidi směrem po toku řeky a ne samotnou vesnici. Tam o prospěšnosti stavby přesvědčení nejsou. Čtyři domky a chatová osada musí poldru ustoupit.

Stejně jako tábor pro stovku dětí, který vede Petr Dvořák: „Pro nás všechny, co tam jezdíme, je to srdeční záležitost. Těžko se to opouští. Měl bych radost, kdyby se to vůbec nestavělo.“

Čtěte také

Zrovna nadšení nejsou ani obyvatelé Kutřína. Podle Jiřího Albrechta je tak obrovská stavba zbytečná: „Bude to tam hyzdit krajinu. Oni říkají, že vesnice pod námi jsou vyplavované. Já jsem bavil s lidmi, co bydlí v Lozicích, ti říkali, že se to maximálně vylilo do nějakých zahrad a podobně. Nemyslím si, že by to bylo tak akutní, že by se tady musel stavět suchý poldr.“

Letní tábor v Kutříně

Už jen dvakrát. Letní tábor v Kutříně má před sebou poslední dvě sezóny provozu. (foto: Josef Kopecký)

Dole po toku řeky je situace jiná. Poldr si přeje Hrochův Týnec, Luže a další obce. Bude to pojistka pro několik tisíc lidí.

Zda je toto opatření opravdu potřeba, dodává Hana Pištová: „Je to potřeba, protože toto opatření výrazně zvýší protipovodňovou ochranu obcí až k soutoku Chrudimky s Novohradkou. Nám se v tom povodí Novohradky dost často ta voda vylívá. Z hlediska protipovodňové ochrany obcí pod tím je to významná stavba.“

autor: kop
Spustit audio