Nenápadné učení o prázdninách dětem prospěje. Víte jak na to?

5. srpen 2019

Učit se s dětmi o prázdninách nebo ne? Psychologové jsou vesměs toho názoru, že ani náhodou. Někteří učitelé ale procvičování paměti a některých předmětů doporučují. Stále však platí, zásadně hravou formou.

Pedagogové občas mívají obavy, aby dvouměsíční nebrzděné zapomínání nezanechalo v myslích žáků velké stopy. Hlavně v případě školáků, kteří mají s osvojováním učiva problémy, hůře se soustředí a určitou látku obtížněji chápou. Bez pravidelného procvičování ji stěží uchovají v paměti. Proto je dobré, aby se i o prázdninách malinko učili. Vhodné je začít jeden až dva týdny před začátkem nového školního roku.

Podle pedagožky Martiny Vrbické z Doučovacího centra SOVA to nesmíte školákům hned ze začátku otrávit, spíš zvolit nenápadnou metodu, při které se zabaví všichni. „Nejlepší jsou prarodiče, kteří nejsou zahlceni internetovým šílenstvím a žijí v klidu. Možná i proto díky tomu používají více selského rozumu.“

Pravopis i matematiku procvičujte u běžných činností

Děti by během prázdnin rozhodně neměly ležet u učebnic, to po nich nikdo nechce. Dobré jsou třeba komiksy, nebo psaní cestovatelských deníků. Mohou popisovat i fotografie z dovolené. „Chcete-li, aby vaše dítko trénovalo matematiku, nechte ho přepočítat u sobotního oběda kynuté knedlíky. Zeptejte se na to, o kolik víc knedlíků snědl taťka než mamka. Menší děti také může lépe motivovat například hra se změněnými rolemi, kdy se na chvíli stanou učitelem a vysvětlují pravopis zapomnětlivému dědovi.“ 

Nárok na odpočinek

Stále ale myslete na to, že i když se síly v dětském věku regenerují velmi rychle, žáci si jednoznačně potřebují o prázdninách odpočinout. Proto by počátkem prázdnin děti měly pocítit změnu denního režimu, dopřát si dostatek spánku, odpočinku od běž­ných povinností. Podle psychologů nejlépe současně se změnou prostředí. Proto je hned na začátek prázdnin vhodné zařadit rodinnou dovolenou, pobyt dítěte s prarodiči, případně letní tábor. Hlavně pak u mladších školáků není ideální vyměnit přesně nastavené školní dny za nečinnost doma bez dozoru i bez programu.

Pro děti s normálním prospěchem není učení o prázdni­nách nutné. Výjimkou jsou kluci a děvčata, kteří o nové školní znalosti jeví zájem. Čtou a listují v no­vých učebnicích, řeší matematické úkoly. Nebraňte jim, ale dohlédněte, aby i oni měli dostatek pohybu na čerstvém vzduchu. Od srpna by se měli průběžnému učení věnovat hlavně ti, kteří mají z některého předmětu nedostatečnou a čekají je opravné zkoušky. Od začátku prázdnin byste jako rodiče měli s touto variantou počítat, zajistit k učení čas a prostor, případně i osobu, která může žákovi s učením pomoci.

autor: Věra Říhová
Spustit audio

Související