Nevíte si rady s dítětem? Hledejte pomoc v rodině, ne u soudu

15. květen 2018

Dříve neexistovaly takové sociální výhody jako dnes. Problémy v rodině řešila zase jen rodina. Zní to přece logicky. Jenže dnes se širší rodinné vazby vytrácejí. Proto RK centrum podporuje projekt, který k nám pomalu proniká ze zahraničí. Jmenuje se Rodinná konference.

Rodinná konference je setkání široké rodiny a dalších rodině blízkých lidí, s cílem najít řešení obtížné situace dítěte. Má tři části. Nejprve se všichni dozvědí, co se v rodině děje, kdo a proč potřebuje pomoc. Ve druhé části proběhne soukromá rodinná porada, kde se jednotliví členové rozhodnou, jak konkrétně chtějí dítěti pomoct. Vypracují plán, který představí sociálnímu pracovníkovi. A ten po měsíci zkontroluje, jestli to opravdu funguje. Podle vedoucí RK centra Gabriely Pavlíkové je to velmi účinná cesta.

Komu Rodinná konference pomáhá

Rodinná konference pomáhá řešit náročnou situaci rodině, která neví:

  • jak zvládnout náročnou výchovu dítěte nebo jeho obtíže ve škole
  • jak řešit ekonomické a bytové problémy rodiny
  • jak řešit partnerské neshody, které vážně zasahují do života dítěte
  • jak řešit vážnou nemoc nebo úmrtí jednoho z rodičů dítěte
  • jak zkontaktovat dítě v náhradní péči atd.

Setkání pomůže zorganizovat koordinátor

Rodinnou konferenci širší rodiny pomůže zorganizovat nezávislý koordinátor. Pozve jednotlivé členy rodiny na setkání, vysvětlí, proč je to důležité, zorganizuje místo a čas.

Tolerantní výchova ničí dětem hodnoty. Jsou nezvladatelné, zlé a ničeho si neváží

Chlapec, dítě, kluk

Shovívavá výchova končí špatně. Děti, kterým rodiče nevymezili hranice, mají problémy se sebeovládáním. Chybí jim motivace, disciplína a odpovědnost.

Na vlastním setkání se už nepodílí, ale zajímá ho závěr, jak se rodina rozhodla, a konkrétní kroky, jakým způsobem a kdo dítěti pomůže.

Podle Gabriely Pavlíkové je toto řešení velmi efektivní, rodinní příslušníci většinou své sliby dodrží a pomohou tak udržet dítě v rodině, která se více stmelí.

Spustit audio