Pardubice hledají firmu, která odbahní Matiční jezero

16. květen 2018 06:40

Zastupitelé už v minulosti rozhodli, že vodní plochu nánosů bahna ze dna zbaví, zvolili i poměrně neobvyklou technologii. Teď radnice hledá firmu, která usazeniny z Matičního jezera odtěží.

V minulosti radnice vyčíslila odbahnění na 40 milionů korun a ty město nemělo. Navíc v té době nebylo jasné, kam a kudy by se vytěžené bahno odváželo.

Tenkrát město zvažovalo dvě varianty. První z nich počítala s odvozem sedimentů nákladními auty. Druhou možností bylo odsát bahno sacím bagrem a přemístit ho pomocí potrubí nejspíš do Chrudimky. Oba návrhy byly nákladné, nákladní doprava by navíc zatěžovala okolí.

Matiční jezero vzniklo v roce 1910 regulací řeky Chrudimky a oddělením jejího slepého ramene. A od té doby ho nikdy nikdo nečistil. Hladinu přitom skoro z 90 % pokrývá stulík, což je vodní plevel, který tzv. dusí vodu. Na dně se ukládá bahno a páchnoucí sedimenty.

Nakonec se bahno nebude nikam odvážet, naloží se do speciálních textilních jednostranně propustných pytlů a rozmístí na březích jezera.

„Bahno z Matičního jezera se nemusí odvážet, bude se cpát do vaků a ty zůstanou kolem břehů a vytvoří potom podklad pro úpravu trávníku ,“ vysvětlil starosta 1. městského obvodu Jaroslav Menšík (ANO).

Matiční jezero v centru Pardubic se konečně dočká odbahnění

Bubeníkovy sady a Matiční jezero v Pardubicích v dnešní době

O nutnosti odbahnit Matiční jezero v centru Pardubic mluví představitelé radnice už snad dvacet let. Před deseti lety město poprvé žádalo o dotaci, tehdy nebylo úspěšné. Navíc v té době neexistovala vhodná technologie.

Jezero má zhruba 20 tisíc metrů čtverečných a na dně je asi metr bahna. Nebude se ale odbahňovat úplně celé, v jižní části sediment zůstane a tvar a struktura dna bude upravená tak, aby se pozvolna měnila hloubka vody a nedocházelo ke střídání mělčin a tůněk.

Tím vzniknou vhodné podmínky pro ryby a obojživelníky, ale i pro vodní ptactvo. Sediment se nebude těžit ani v místě výskytu chráněných leknínů, které postupně utlačuje stulík. Břehy „Maťáku“ budou rozčleněné jakýmisi svahy, které umožní bezproblémový pohyb živočichů mezi vodou a souší.

Hotovo za dva roky

Starosta Menšík slíbil, že se nebudou kácet žádné stromy, zahradníci jen prořežou keře a vysadí nové vrby.

Celková cena prací by neměla překročit 21 milionů korun bez DPH, z toho 17 milionů pokryje dotace z agentury životního prostředí. Stavbaři budou kvůli ochraně živočichů, kteří v jezeře žijí, pracovat na etapy. Úplně hotovo by mělo být za dva roky.

Spustit audio