Pardubická studentka dumá u nealko piva. Vylepší mu chuť?

15. únor 2018

Když člověk nemůže pít, sahá třeba právě po pivu bez alkoholu. Zrovna teď ho zkoumá Karolína Jastřembská z Univerzity Pardubice. Nedávno zaujala svou přednáškou na vědecké konferenci.

V přednášce jsem se zabývala využitím membránových procesů v pivovarnictví, v dealkoholizaci piva. Jsou to jedny ze separačních procesů. S jejich pomocí se snažíme oddělit různé látky od sebe. Hlavním prvkem je membrána, která umí látky zadržet, částečně anebo úplně je propustí. V současné době je to v oblasti výzkumu.“

Jastřembská dodává, že v dnešní době jsme schopní pivo vyrobit i bez membránových procesů, ale chybějí tam jejich výhody. „Zatím jsme s žádným pivovarem nenavázali spolupráci. Zajímá mě samotný proces separace vybraných látek.“ 

Záhadný proces prověří experiment

Při svých výzkumech používá studentka membránové moduly, třeba keramickou mikrofiltrační membránu. „Tu můžeme využít pro mikrofiltraci piva, kdy se snažíme odstranit kvasinky a různé skupiny chemických látek, které nejsou vhodné pro stabilitu piva. Dá se využít taky pro čištění odpadních vod, odstraňování patogenů z mléka a podobně.“

Kromě toho pracuje Karolína Jastřembská s reverzně osmotickou membránou. „To je polymerní materiál. Uplatňuje jiné principy separace.“

Studentku doktorského studia na Ústavu environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické na vědě baví to, že díky ní poznává úplně nové věci. „U membránových procesů neexistuje žádný program, který by řekl, jak přesně bude separace vypadat. Všechno se musí zkoumat experimentálně.“

autor: Jakub Malý
Spustit audio