Pašeráci a celníci mají v Králíkách muzeum

Muzeum celnictví v Králíkách
Muzeum celnictví v Králíkách
V Králíkách na Česko-Polském příhraničí vzniká ojedinělé muzeum. Nadšenci ho ve svém volném čase budují už rok. Zaměřené je především na historii celnictví, ale část expozice se věnuje i pašeráctví.

Obě tyto činnost mají na Králicku bohatou historii - do Polska je to totiž vzdušnou čarou jen asi tři kilometry. Protože ale muzeum budují nadšenci hlavně o víkendech, postupují práce pomalu.

Začátek expozice je již delší dobu hotový. „My jsme se posunuli až do regionální historie, protože Finanční stráž a problematika stráže obrany státu se velmi osudově dotkla celého našeho regionu a proběhly tu docela nepříjemné situace, které byly vyprovokovány henleinovskou stranou. Finanční stráž tenkrát bránila chráněné zájmy republiky. My tu řešíme i celní úředníky, protože se jedná o expozici celnictví, což je ten vyšší level,“ popisuje vývoj expozic vedoucí muzea a hlavní iniciátor výstavy, Richard Sicha.


Egyptští celníci
První zmínky o celnictví pocházejí už ze starého Egypta, poté se návštěvník přes středověk dostane až do moderní historie. Nechybí zmínky o berních úřednících v Českých zemích nebo Rakousku-Uhersku.

Procházením expozice návštěvník postupuje i historií. Nechybí ani zmínka o dobách totality. Vystavené jsou sloupy i ostanatými dráty a figuríny v uniformách pohraniční stráže. „Tohle je nejsmutnější část výstavy, ale část, kterou bychom jako muzeum neměli zamlčovat. Netýká se to sice celnictví, ale pohraniční stáže a střežení státní hranice. Historii bychom chtěli podávat komplexně,“ popisuje Sicha.

Součástí výstavy bude i interaktivní část, kde budou k vidění dobové filmy, které se týkají přímo i Králík. Historickou část uzavírá vstup České republiky do Schengenského prostoru.

K vidění budou i pašované věci

Nejnovější expozice se věnuje pašování, vystaveny jsou boty, hodinky, různá elektronika. „Jsou to ukázky vypůjčených padělků, které jsou k nerozeznání od originálů. Jsou prvky, kde to je k rozeznání, někde více a někde méně,“ vysvětluje původ vystavených předmětů vedoucí výstavy.

Vstup do chystaného muzea celnictví

Padělky zapůjčila celní správa z Hradce Králové. „Je tady vystavené například oblečení, mobilní telefony nebo léky. Poslední vitrínou, která se teprve připravuje, je ukázka věcí z CITES, tedy ochrany zvířat a přírody. Protože stále se pašují například krokodýlí kůže, kolikrát se pašují ale i celá zvířata,“ uzavírá Richard Sicha.

Přesný termín otevření muzea celnictví zatím není jasný. Pracují na něm hlavně nadšenci a dobrovolníci ve svém volném čase a o víkendech. I Když částečně spolupracují i s brněnským Technickým muzeem, postupuje příprava výstavy pomalu. Podle optimistických odhadů bude veřejnosti zpřístupněná v první polovině příštího roku.