Po mrtvici se lidé učí všechno od začátku, pomoc rodiny je zásadní

Vyšetření člověka s mrtvicí v olomoucké fakultní nemocnici
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vyšetření člověka s mrtvicí v olomoucké fakultní nemocnici

Mrtvice je třetí nejčastější příčinou smrti v evropských státech. Pokud pacient přežije, většinou začíná znovu. Učí se rozumět, mluvit, číst a psát. Záleží na závažnosti postižení mozku. S návratem do života pomáhají i kliničtí logopedové, ale zásadní je pomoc rodiny.

Logopedi pečují o pacienty po cévních mozkových příhodách, po traumatech hlavy, a také o lidi s Alzheimerovou chorobou. Léčí lidi s poruchou afázie. Pomáhají obnovit proces porozumění a produkce řeči. „Není nic horšího, když si pacient uvědomuje, co mu říkáte a nedokáže vám odpovědět. Prostě si nevybaví to správné slovo,“ říká logopedka Štěpánka Lauková. Proto je velmi důležitá trpělivost rodiny, která může opakovaným a trpělivým cvičením nemocným hodně pomoct.

Afázie postihuje plynulost řeči

Afázie má mnoho podob. Jednou z nich je narušené vyjadřování. Řeč je pomalá, neplynulá, člověk nemůže vyjádřit myšlenku. Velmi nápadné potíže má s utvářením slov. U nejtěžších typů pacient používá slova, která svým významem neodpovídají mluvní situaci. Zeptáte se ho: Jak se dnes máš? A on odpoví: Pepík. U tohoto typu bývá porušena také schopnost čtení a psaní.

Lehčí formou afázie je to, když si člověk nemůže vzpomenout na určité slovo, proto ho vysvětluje větami. Například si nemůže vzpomenout na slovo lžíce, a proto řekne - ta věc, co s ní jíme polévku.

Naopak nejtěžší poruchou je to, když pacient nerozumí mluvené řeči, nemůže produkovat řeč, je dezorientovaný, neumí odpovědět na otázku, jak se jmenuje, kolik mu je let, a tak dále. Jedná se o globální afázii, která může být ale jen v prvních hodinách po mozkové příhodě. Postupně se pacientův stav může zlepšovat a afázie přejde do lehčí formy.

Jak se afázie léčí

Ke každému pacientovi musí klinický logoped přistupovat individuálně. Ale je velmi důležité začít s obnovou řeči co nejdříve. Klinický logoped navazuje s pacientem kontakt už v nemocnici. A rodina hraje velkou roli. Důležité je pacientovi číst, zpívat, opakovat si dny v týdnu, jednotlivé měsíce, připomínat si na fotografiích rodinné příslušníky, postupně obnovovat vše, co je spojené s pacientovým dětstvím, s jeho koníčky, příjemnými věcmi, na které může rodina navázat.
Ne vždy se podaří vrátit mysl pacienta do normálu

Záleží vždy na rozsahu a místě poškození mozku. Ale velmi důležitý je i postoj pacienta a jeho odhodlání svůj stav zlepšit. A opět rodina může být tím nejdůležitějším, kdo chuť znovu se všechno učit, může iniciovat. Důležitý je pozitivní a trpělivý přístup.

Na koho se obrátit v Pardubické nemocnici

V Pardubické nemocnici vznikla psychoterapeutická skupina pro pacienty s afázií, kterou od začátku roku 2017 povede Mgr. Štěpánka Lauková s dalšími kolegy z oddělení Klinické psychologie. Cílem bude nácvik komunikace ve skupině a hlavně sdílení obtíží v soukromém i pracovním životě pacientů s afázií. „Chceme pomoct i lidem, kteří se bojí jít do obchodu, protože mají strach, že nenajdou správná slova u pokladny nebo se bojí vzít telefon, protože nebudou umět reagovat na volajícího. Skupinová terapie jim v tomto případě může pomoct,“ uzavírá Štěpánka Lauková.