Pokřikov: Téměř polovina obce je u hasičů

5. únor 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy SDH Pokřikov, napříč generacemi

Pokřikovští mají docela slušné skóre. V obci žije 260 obyvatel a 114 z nich jsou dobrovolní hasiči. Nejmladší hasičce Sofince je šest a nejstarší člen oslaví osmdesátiny. Aktivnější (ve sportu) jsou prý ale ženy.

Sbor, jako jednotka JPO V, v posledních sice neoplývá počtem „ostrých“ zásahů, zato je opravdu velkou hybnou silou obce. Hasiči pořádají celou řadu kulturních a společenských akcí. Už při pohledu do historie sboru je jasné, že právě hasiči nechyběli u žádné zábavy, ale ani u zlepšování vzhledu svojí obce. „Práce pro lidi z Pokřikova se nám vrátila i v podobě sponzora, který prošel oddílem mladých hasičů,“ vysvětluje starosta SDH Oldřich Černík. „ Teď, kdy je úspěšným podnikatelem, nám kromě jiného poskytl i finanční dar, za který jsme koupili soutěžní stroj.“

Čtyřicet let práce s mladými hasiči

Sbor dobrovolných hasičů v Pokřikově letos oslaví čtyřicet let od založení oddílu mladých hasičů. Za tu dobu jím prošlo na dvě stovky dětí, nejlepším umístěním bylo čtvrté místo v krajském kole hry Plamen. „U začátků s Plamenem byl Josef Faimon, já sám jsem s dětmi potom pracoval přes dvacet let,“ dodává Luboš Chaloupka. „Čtyřicet let v kuse, to už je pěkná práce, jsme na to pyšní.“


SDH Pokřikov
Počet obyvatel: 263
Počet členů: 114 (48 mužů, 44 žen, 22 dětí)
Rok založení SDH: 1894
Kategorie Jednotky požární ochrany V

Výzva pro hasiče

Pokřikovský sbor má přes čtyřicet členek. Loni mladší hasičky založily nový oddíl žen a hned vyrazily na soutěže: „V loňském roce jsme se účastnily sedmnácti pohárových závodů. Pohár za první místo jsme si přivezly například z okrskové soutěže v PÚ v Rané, z noční soutěže v Kladně, pohárové soutěže v Mrákotíně, v netradiční soutěži ve Vortové jsme získaly celkové první místo,“ dodává členka družstva Iveta Laštůvková.

Aktivní tým mladých mužů pokřikovskému sboru chybí. „Pravdou je, že tuto věkovou skupinu ve sboru máme, vidím v tom tedy velkou výzvu,“ dodává starosta hasičů Oldřich Černík. „Starší muži i ženy si jdou zasoutěžit při okrskovém kole a při akcích konaných v Pokřikově. Máme i aktivní „starou gardu, “ dodává starosta. Členy „staré gardy“ jsou ovšem jen muži. Proč, na to odpovídá hasič Josef Málek: „Dali jsme si určitá pravidla. Do staré gardy mohou jen ti, kterým je už přes padesát let a kteří váží přes sto kilo, žádnou vhodnou adeptku zatím nemáme, “ směje se Josef Málek.

Členkami SDH Pokřikov je přes čtyřicet hasiček.

V Pokřikově není nuda

Hlavní akce roku mají pokřikovští hasiči dobře naplánované dlouho dopředu a snaží se z nich vytvořit tradici. V letošním roce sbor čeká oslava čtyřiceti let fungování oddílu mladých hasičů, mládežnický věneček a také by v Pokřikově rádi obnovili tradici soutěže Plamínek, tedy akce pro děti z mateřských škol.

„Teď v únoru nás čeká Staročeská maškara,“ uvádí starosta sboru Oldřich Černík. „V našem podání je svým pojetím i maskami trochu netradiční. V dubnu se věnujeme hlavně práci v obci, květen patří okrskovému cvičení, v červnu nás čeká nohejbalový turnaj a v červenci pouťové posezení s hudbou. Na podzim organizujeme sportovní odpoledne, stezku odvahy, námětové cvičení, pečeme prase nebo hrajeme Posvícenské prší. Rozhodně se nenudíme,“ dodává s úsměvem starosta pokřikovských hasičů.

Hasičina je i zábava

Pokřikov 1894

Tehdy byl sbor v obci založený a první zásahy na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 1900 se hasiči pořídili novou čtyřkolovou stříkačku a 120 metrů hadic. Zajímavá může být také informace, co v té době měli hasiči v obci k dispozici, proto na tomto místě uvedeme zápis ze Statistiky českého hasičstva v království Českém:

K 31. 12. 1901 měla obec Pokřikov 92 čísel popisných a 470 obyvatelů. Sbor měl k dispozici jednu čtyřkolovou stříkačku, jednu džberovou stříkačku, 6 m savic, 160 m hadic, 4 žebříky opěrné, 2 žebříky hákové, dvoje bourací zařízení, 4 svítilny a pochodně a výzbroj mužstva pro 38 členů. V hasičské knihovně bylo 8 odborných hasičských knih a sbor odebíral pravidelně hasičský časopis.

Hasiči ochotní, hasiči ochotníci

První hasičský ples v Pokřikově pořádali v roce 1903. Mezi hasiči se ale našlo dost ochotníků, ve třicátých letech uspořádali představení "Chudý písničkář". Sbor měl dokonce i vlastní kapelu. Později členové sboru nacvičili a sehráli několik divadelních představení. Úspěšnou divadelní hru "Podskalák" představili i v dalších obcích. V roce 1957 se sbor v okresní soutěži divadelních souborů umístil na 2. místě. Další divadelní kousky na sebe nenechaly dlouho čekat, hasiči nacvičili například hry „Na potoce za mlýnicí" nebo "Prach a broky".

Dobrovolné hasiče z Pokřikova můžete až do pátku 12. února 2016 do 15 hodin podpořit v soutěži Dobráci roku zasláním SMS ve tvaru DOBRACI POKRIKOV na číslo 90 011 04. Technicky zajišťuje ATS Praha. Cena jedné SMS je 4,- Kč včetně DPH.

autor: BRA
Spustit audio