Politici regionu

Poválečný poslanec Ludvík Novotný Záleský

Předchozí díl
Následující díl

Byl členem Československé strany národně socialistické. Pronásledovaný nacisty i komunisty. Co nedokázali první, dokonali druzí. 

Ludvík Novotný se narodil 21. května roku 1903 v Bratčicích u Čáslavi jako nejstarší z pěti dětí. O otce přišel za první světové války, musel tedy pomáhat s obživou rodiny. Přesto vystudoval gymnázium v Čáslavi a poté práva a filosofii na Karlově univerzitě v Praze. 

Politicky činný začal být zpočátku 30ých let, v roce 1938 se stal přednostou okresní politické správy v Pardubicích.  V této funkci měl i povinnost cenzora, ale podle německých okupačních úřadů velmi mírného, byl z těchto důvodů mnohokrát vyslýchán. Když už začínala být situace velmi nebezpečná, uchýlil se do ilegality.

Ilegalita v lesích kolem Bratčic

V roce 1941 podporoval už z ilegality stávku ve firmě Telegrafia, kde dříve pracoval jako podnikový právník. Stávka byla sice politická, ale maskována mzdovými požadavky. Německá okupační správa si ale ani takový odpor nenechala líbit, 16 hlavních předáků poslala před soud a 15 z nich odsoudila a poslala do koncentračních táborů. 

Vyšetřovny gestapa dnes slouží Krajskému úřadu v Pardubicích

Ludvík Novotný se schovával v lesích kolem Bratčic až do samého konce války. 8. května 1945 byl už ale zpátky v Pardubicích. Revoluční okresní národní výbor ho pověřil k převzetí úřadu. V doprovodu vrchního strážmistra Trnky šel do úřadoven gestapa, které ovšem konec války neakceptovalo. Na schodišti před kancelářemi gestapa došlo ke střelbě, během níž byl postřelen strážmistr Trnka a následně brutálně ubit. Novotný vyvázl bez zranění.

Krátký čas poválečné svobody

Po válce pracoval na okresním úřadě v Pardubicích a věnoval se problémům venkova i v rámci Československé strany národně socialistické. Uvědomoval si komunistickou hrozbu a při svých veřejných projevech ji často zmiňoval.

Marxismus udělal z národa objekt, z práce zboží a z dělníka stroj. Dal životu příliš mnoho šedi a málo radosti.
JUDr. Ludvík Novotný

Komunisté mu jeho nepřátelskou pozici nezapomněli a po únorovém převratu ho zatkli už 8.března 1948. Podařilo se mu utéci z vyšetřovací vazby a pokusil se opustit republiku. Bohužel byl dopaden a internován. Z tábora nucených prací v Lešanech opět utekl, ale ni další pokus o překročení hranice v dubnu 1949 se mu nezdařil, byl odsouzen k pokutě a 2,5 roku žaláře.

V roce 1950 byl zařazen do veřejného procesu v pardubickém hotelu Grand a z něho si jako představitel národních socialistů odnesl rozsudek 22 let nepodmíněně.

Vězeň Ludvík Novotný

 

Byl propuštěn na prezidentskou amnestii 9. května roku 1960 ale měsíc na to se konaly volby do národních výborů. JUDr. Ludvík Novotný požádal ve volební místnosti prázdné volební lístky a když mu nebylo vyhověno, nabídnuté volební lístky s komunistickými kandidáty před komisí roztrhal. Byl na místě zatčen a jeho podmíněčné propuštění zrušeno. Zbývající 11letý trest si neodseděl. Zemřel na leukémii 31. října 1963.

JUDr. Ludvík Novotný byl plně rehabilitován až v roce 1990.

Spustit audio

Související

  • Zapomenutá historie Choceňského Polska

    Během první světové války našlo 22 tisíc válečných uprchlíků přechodný domov  v samé blízkosti Chocně. Během podzimu roku 1914 zde vyrostla baráková kolonie. 

  • Příběhy z týlu a fronty druhé světové války

    Veteráni i pamětníci z východních Čech vzpomínají na události druhé světové války, která začala 1. září před 80 lety. 

  • Zmizelé židovské příběhy

    Žili mezi námi, byli to naši sousedé, spolužáci, přátelé. Druhou světovou válku jich přežilo tak málo, že k obnově židovských obcí už v mnoha městech nemohlo dojít.