Politici regionu

Meziválečný ministr obrany Václav Klofáč

Byl vůdčí osobností českých národních socialistů, politicky aktivní byl už za Rakouska-Uherska, kdy byl poslancem Říšské rady a Českého zemského sněmu.  Na počátku 1.světové války byl uvězněn a za rozvracování monarchie  a odsouzen k trestu smrti spolu s Kramářem a Rašínem. 

Václav Jaroslav Klofáč se narodil 21. září roku 1868 v Německém dnes Havlíčkově Brodě. Po gymnáziu studoval na Lékařské fakultě a  později na Filozofické fakultě české univerzity v Praze. Už jako student se zajímal o politiku, začal psát a publikovat. Byl u zrodu nové politické strany - České strany národně sociální, které od konce roku 1899 předsedal.

Od roku 1901 byl už Václav Klofáč poslancem Říšské rady  a od roku 1908 i Českého zemského sněmu. Kromě Prahy a Vídně ale stále více času trávil v jednom ze svých volebních obvodů v Dobříkově u Vysokého Mýta, kam jezdíval na letní byt už  za rakouského mocnářství. Po první válce koupil uprostřed vesnice myslivnu a vedle ní nechal postavit vilku. Do Dobříkova za ním jezdila většina prvorepublikových politiků. Včetně prezidentů T. G. Masaryka i Edwarda Beneše.

TGM na návštěvě v Dobříkově

Podle kroniky, kterou Václav Jaroslav Klofáč vedl, se zahradní branka nestačila zavírat, tak dlouhý je seznam hostů, kteří se do rodinné knihy zapisovali. Je zřejmé, že Klofáčovi přátelé a obdivovatelé za ním jezdili do Dobříkova rádi. A není divu. Vilku ve stylu selského baroka postavil na místě staré tvrze, kde se dochovaly klenuté sklepy a část vodního příkopu. Ten musí návštěvníci překonat po dřevěném mostku, aby se ocitli náhle v jiném světě. To místo má zvláštní kouzlo a není těžké si představit, že vám dveře otevře sám Václav Klofáč. Novinář a politik, ale také člověk milující život.

Novinář ve vídeňském vězení

Narodil se v roce 1868 v Německém Brodě.  Studoval na Univerzitě Karlově a pracoval jako novinář. Cestoval po Balkáně a do Národních listů posílal reportáže například z Bosny a Hercegoviny. Byl politicky velmi aktivní a v roce 1898 stál u zrození České strany národně sociální. Novinářské cesty podnikal do českých komunit v USA a také na východ. Byl válečným zpravodajem v rusko-japonské válce, popisoval stav na bojišti i krásy Mandžuska. Jeho náklonost k slovanskému Rusku se mu ale stala osudnou.

Klofáč (druhý zprava) jako novinář v rusko-japonské válce

Roku 1914 se tajně obrátil na ruské diplomaty s plánem vytvořit ze stranických kolegů zpravodajskou diverzní síť, která by v případě války mezi Ruskem a Rakousko-Uherskem pracovala ve prospěch Ruska. Proto byl hned po vypuknutí  1. světové války v Dobříkově u Vysokého Mýta zatčen. Byl vězněn v Praze a ve Vídni a teprve 24. května 1917 obžalován z velezrady. V cele smrti čekal spolu s Rašínem a Kramářem. Do událostí ale zasáhla smrt panovníka a tak byla trojice českých politiků už v červenci 1917 na základě rozsáhlé amnestie propuštěna.

Kostel přijel vlakem

Václav Klofáč se stal v mladé Československé republice prvním ministrem obrany a politicky činný byl až do příchodu nacistů. V Dobříkově trávil veškerý volný čas a jeho stopa je v obci patrná dodnes. Inicioval vztyčení sochy Mistra Jana Husa, stavbu školy i vodovodu. A jen díky němu má Dobříkov vzácný dřevěný kostel.

Kostel přijel do Dobříkova vlakem z Podkarpatské Rusi

Objevil ho jako ruinu na Podkarpatské Rusi. Za své peníze ho koupil, nechal rozebrat, na čtyřech železničních vagonech převézt do Dobříkova a znovu postavit. Dnes je kostel nově opraven, ikony zrestaurovány a na požádání zpřístupněn veřejnosti.

Václav Jaroslav Klofáč žil ve své vilce i za Protektorátu, těžce nemocný neunesl běsnění Němců za Heydrichiády a v červenci roku 1942 umírá. Rozloučení bylo říšskými úřady povoleno jen v kruhu rodinném. Když vynášeli z jeho dřevěného kostelíku rakev, spadla na zem říšská vlajka, která byla připevněna u vchodu. Průvod smutečních hostů po ní i s rakví přešel.

Senátor Václav Klofáč u mikrofonu
Spustit audio

Související

  • Zapomenutá historie Choceňského Polska

    Během první světové války našlo 22 tisíc válečných uprchlíků přechodný domov  v samé blízkosti Chocně. Během podzimu roku 1914 zde vyrostla baráková kolonie. 

  • Příběhy z týlu a fronty druhé světové války

    Veteráni i pamětníci z východních Čech vzpomínají na události druhé světové války, která začala 1. září před 80 lety. 

  • Zmizelé židovské příběhy

    Žili mezi námi, byli to naši sousedé, spolužáci, přátelé. Druhou světovou válku jich přežilo tak málo, že k obnově židovských obcí už v mnoha městech nemohlo dojít.