Povodí Labe postaví na Chrudimsku poldr za 400 milionů korun

29. leden 2021 11:43

U Kutřína, místní části obce Perálec na Chrudimsku, začne výstavba velkého protipovodňového poldru. Za 397 milionů korun bez DPH ho pro Povodí Labe postaví firma OHL ŽS, která zvítězila v soutěži s devíti účastníky.

Smlouva byla podepsána 11. ledna a doba trvání výstavby byla stanovena na 45 měsíců od podpisu smlouvy. Poldr Kutřín na Krounce bude důležitým prvkem systému protipovodňové ochrany v povodí řeky Novohradky, jejímž je Krounka přítokem. Při povodních má zadržet přívalovou vlnu přítoku do doby, než záplavy v Novohradce odezní.

18 metrů vysoká hráz

Na stavbu podnik získal dotaci ministerstva zemědělství. Povodí Labe chce u Kutřína postavit mohutnou betonovou hráz dlouhou 131 metrů a vysokou 17,8 metru. Pro lepší začlenění do krajiny bude zakryta násypy tvarovanými do teras.

Pro odtok vody bude opatřena dvěma spodními výpustěmi a bočním bezpečnostním přelivem, bude mít také migrační prostup pro vodní živočichy. Při stoleté povodni bude poldr schopen zachytit asi 3,6 milionu krychlových metrů vody, celkový objem akumulované vody může dosáhnout 4,8 milionu krychlových metrů.

Zatopený tábor

Zatopí se při tom plocha několika desítek hektarů. Záměr protipovodňové stavby začal vznikat po velkých záplavách v roce 1997. Rozsáhlé protipovodňové stavbě budou muset ustoupit čtyři objekty k bydlení či rekreaci a letní dětský tábor. Státní podnik je vykoupil, všechny stojí v budoucím zátopovém území.

Součástí výstavby poldru bude i celková revitalizace toku a údolní nivy Martinického potoka v délce dvou kilometrů. Zahrnuje obnovu přirozené geomorfologie vodního toku, vznik zahloubených tůní v nivě a vegetační úpravy.

autor: pta | zdroj: ČTK
Spustit audio

Související