Přírodní rezervace se skrývá pod komíny elektrárny

Rezervace Baroch nedaleko Opatovic vznikla na dně velkého rybníku, který dnes připomínají malé tůně skryté v rákosí. Podmáčený terén zajišťuje klid pro vzácné druhy ptáků, kteří v rákosí opakovaně hnízdí.

Baroch leží mezi obcemi Hrobice, Opatovice a Staré Hradiště. Tyto slatinné louky mají rozlohu 93 ha. Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1998, kdy byl rybník téměř celý zanesený zeminou a zarostlý rákosovými porosty. V minulých letech byla část vodní hladiny obnovena a díky tomu vznikla unikátní ornitologická lokalita. Žije v ní více než 140 ptačích druhů, z těch vzácnějších je to  například bukač, chřástal, slavík, jeřáb  i orel mořský.  Z dalších živočichů se zde vyskytuje i mnoho druhů vážek, obojživelníků a plazů.

Na slatinných loukách roste mnoho druhů chráněných rostlin, například kruštík bahenní nebo prstnatce.

Kolem rezervace vede turistická naučná stezka, s několika informačními cedulemi. Návštěvníci se tak přímo na místě dozví, které chráněné druhy se na Barochu vyskytují.

Tepelná elektrárna z 50. let

Na horizontu přírodní rezervace Baroch nepřetržitě kouří komíny tepelné Elektrárny Opatovice. Ta byla postavena v letech 1956 až 1959. A byla hned od začátku zamýšlena pro zásobování jak Hradce Králové tak Pardubic.  Proto stojí přibližně na půli cesty. Kromě elektřiny zásobuje od sedmdesátých let obě města i teplou vodou.

Uhlí se do elektrárny vozí vlakem, většinou tři vlakové soupravy každý den. Jejich vykládka je dnes už plně automatizovaná, začouzené dělníky už tedy v elektrárně nepotkáte.

Zahájení výstavby elektrárny v Opatovicích

Dříve se zbytkový materiál po spálení uhlí (tzv. struska) plavil mokrou cestou do nádrže v Dřítči.  Když byla naplněná, celý pozemek prošel rekultivací a dnes je v těch místech golfové hřiště. V současnosti se sypký zbytkový materiál vozí do Bukoviny, kde se z něho vytváří umělý kopec. Až bude kapacita této skládky naplněna, projde také Bukovina rekultivací. 

Bratranci z Rybitví

Téměř celá původní vesnice Rybitví zmizela při výstavbě výrobního závodu Semtín. Zachován byl jen rodný domek Václava Veverky, jednoho ze dvou vynálezců ruchadla. Václav byl kovář samouk a jeho bratranec hospodář na okolních polích.

Rodný dům Václava Veverky v Rybitví

Bratrancům Veverkovým říkali místní lidé vtipohlavci, dokázali vyrobit mnoho nástrojů, které zemědělcům ulehčily dřinu na poli. Sekačku na trávu, fukar, ale především ruchadlo, které několik let zdokonalovali. Ruchadlo půdu zkypřilo, obrátilo a ještě rozmělnilo hroudy.  Bratranci si ho bohužel nenechali patentovat a na jejich nápadu vydělávali jiné. Václav i František zemřeli v chudobě a zapomnění. Až mnoho let po smrti jim bylo přiznáno autorství i prvenství. V Pardubicích jim bylo odhaleno sousoší a zrekonstruován byl rodný domek Václava, kde je dnes malé muzeum.

 

Spustit audio