Sběrný dvůr ve Svitavách se rozroste, bioodpad ale stále ukládat nebude

2. srpen 2022

Práce na přestavbě stávajícího sběrného dvora by měly začít letos na podzim. Bude tam i místo, kam budou moct lidé ukládat bioodpad, ale zatím jen trávu a listí. Ostatní biologický rozložitelný odpad musí zatím házet do bežných popelnic a kontejnerů.

Lidé ve Svitavách zatím nemají, a v nejbližší době ani mít nebudou, k dispozici nádoby, kam by mohli vyhazovat například slupky od brambor, banánů nebo uvadlé květiny. S rozmístěním speciálních hnědých nádob město v nejbližší době nepočítá. „Hlavně z toho důvodu, že nemáme prostor na koncové uložení tohoto bioodpadu a lokality, kam je možné v tuto chvíli bioodpad odvážet jsou dost daleko od Svitav a náklady na transport a uložení jsou velmi neekonomické,“ vysvětlil starosta David Šimek ze Sdružení pro město.

Vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš dodal, že kuchyňský odpad nemůžou dát na kompost s trávou a listím. „Naše komunitní kompostárna kterou máme pro účely likvidace odpadu z ploch veřejné zeleně nebo z ploch zahrádek od občanů slouží jenom pro rostlinný odpad, ale kuchyňský odpad musí být likvidován ve speciálních zařízeních.“

Konec přehrabování

A s takovým na sběrném dvoře, který město začne letos rozšiřovat a modernizvat, nepočítají. „Sběrný dvůr bude rozdělen na dvě části, jedna bude sloužit pro příjem odpadu a pro obyvatele města k ukládání veškerého druhu odpadu a druhá bude sloužit pro obsluhu a ukládání odpadu. V současné době se nám totiž stává, že někteří občané prochází celým sběrným dvorem a přehrabují odpady, které tam jsou uskladněny, což může být nebezpečné. Chceme proto vytvořit dvě zóny a oddělit je. Dojde tam k instalaci nové váhy pro příjem odpadu a ta logistika bude udělaná úplně jinak. Nám se podařilo vykoupit i sousední pozemek, takže sběrný dvůr bude výrazně rozšířen.“

Nový sběrný dvůr bude stát 15 milionů korun, hotový by měl být v polovině příštího roku. Pak se začne radnice zabývat problémem sběru a likvidace bioodpadu z domácností.

Spustit audio

Související