Šest tisíc let stará hliněná „sila“. Archeologové zkoumají pravěké sídliště ve Vysokém Mýtě

19. prosinec 2019 08:40

Archeologové ve Vysokém Mýtě dokončili první část průzkumu pravěkého sídliště. Objevili ho při přípravě pozemků pro novou výstavbu. Pod zemí jsou asi 6 tisíc let staré pozůstatky pravěkých sil nebo takzvané hliníky, kde pralidé uchovávali hlínu.

Uvnitř objektů archeologové našli také předměty, které teď omývají a zkoumají. „Mezi nimi byl i soubor analytické keramiky, trocha štípané industrie, kamenná industrie," řekl archeolog David Vícha.

Čtěte také

Odborníci rozdělují keramiku na dva typy, a to na typickou a atypickou. „Typická keramika má zdobené okraje, dokážeme z ní poznat, o jaké keramické tvary jde, a poznáme také, z jaké je doby," dodal Vícha. Keramika atypická je pak podle něj charakteristická nezdobenými zlomky a celkově doplňuje obraz o nálezové skladbě.

Při průzkumu našli archeologové reprezentativní ukázku keramiky, kterou nazývají jako džbán. „Byl bohatě zdobený a je to typický zástupce jadonéské kultury. A právě díky těmto zlomku jsme už během výzkumu věděli, v jakém období a v jakém kulturním prostředí se pohybujeme," popsal Vícha.

Zatím archeologové odkryli necelou stovku jam, a to v místech, kde dělníci brzy postaví silnice a uloží inženýrské sítě. Další část průzkumu už bude zvlášť na každé stavební parcele. Podle Davida Vícha by to ale budoucí majitele pozemků nemělo při stavbě domů výrazně omezit.

„Co se týče případných zdržení, tak my samozřejmě na výzkum potřebujeme čas. Pokud ale budeme o výzkumu informováni včas, bude nám výzkum umožněn a bude provedena skrývka ornice, tak v podstatě může být výzkum hotový dávno před tím, než majitel bude chtít začít stavět, “ uvedl Vícha.

Mezi nálezy je keramika, pazourky, drtidla na mouku, brousky a další.

Veškeré náklady spojené s průzkumy jednotlivých pozemků zaplatí vysokomýtské regionální muzeum. Ani vedení města se nebojí, že by nálezy pravěkého osídlení ohrozily prodej parcel.

„Takové obavy určitě nemáme, protože naopak ty pozemky by mohly být atraktivnější, protože už se tam bydlelo v době neolitu. Proto se tam bude určitě dobře bydlet i v současné době,“ řekl starosta František Jiraský ze sdružení Nestraníci.

Veškeré nálezy z pravěkého osídlení budou po omytí a roztřídění zařazené do sbírek regionálního muzea.

Spustit audio

Související